Liturghia în a treia duminică a Postului Mare, închinată Sfintei Cruci

A treia duminică a Postului Mare, închinată Sfintei Cruci, e cea de la jumătatea postului, deoarece noi înşine trebuie să ne răstignim acestei lumi pentru a putea împlini porunca lui Hristos (Marcu 8, 34). Crucea Sa e cea care dă sens celorlalte cruci ale noastre şi are putere mântuitoare pentru noi.

Astfel, în această duminică numeroși creștini s-au adunat la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma, pentru a cinsti crucea cea dătătoare de viață, prin participarea la Dumnezeiasca Liturghie oficiată de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

Astăzi, în mijlocul bisericii se află chipul Crucii și fiecare dintre noi, cine se apropie de Sfânta Cruce și o sărută, devine copărtașul suferințelor Mântuitorului și al acelei morți pe Cruce, pe care a luat-o asupra Domnul nostru Iisus Hristos. mai mult …

Liturghia în ziua pomenirii Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu

La data de 30  martie 2019, în ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În predica sa, pr. Serghei le-a vorbit celor prezenţi despre perioada postului pe care o parcurgem și despre sfântul Alexie, prăznuit în această zi.

În vremea dreptcredinciosului împărat Honoriu (395-423), era, în Roma cea veche, un bărbat credincios, anume Eufimian, mare dregător, cu multă avere, mii de slugi şi multe palate, iar femeia lui, Aglaida cu numele, era credincioasă şi cu frica lui Dumnezeu, dar nu avea copii. mai mult …

Liturghia Darurilor înainte Sfinţite la biserica din Imola

La data de 28 martie 2019,   Liturghia Darurilor înainte sfinţite a fost oficiată la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Pr. Serghie a vorbit în predica sa despre crucea în viața creștinului, dar și nemărginita iubire a Dumnezeului întrupat şi pătimitor, Care prin Cruce a adus bucurie şi răscumpărare la toată lumea.

Cine înţelege taina Crucii, vede lumea şi trăieşte viaţa în alt chip. El îşi caută fericirea nu în plăcerile deşarte ale acestei lumi, în egoism şi desfrâu, în ură şi răutăţi, ci în dorinţa de a sluji oamenilor, casei, familiei, celor din jur. Prin aceasta, el nu se leagă atât de mult de cele trecătoare, ci caută mai ales cele veşnice, ştiind că nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie. mai mult …

Când un copil spune Tatăl Nostru sau Îngerașul, casa aceea se umple cu 12 îngeri!

Când un copil spune „Tatăl Nostru” sau Îngerașul, casa se umple cu 12 îngeri! Atât de puternică este rugăciunea lui când străbate cerul! Iar copilul împărtășit în casa părinților lui (sub trei ani) are în el, echivalentul sfintelor moaște din biserică. Inocența lor, puritatea lor, curăția lor și finețea lor sufletească îi face să fie ca niște sfinți vii! Iar anumiți părinți fug și depărtează copilul de la Sfânta Euharistie din potirul bisericii ca să nu ia microbi! Este absurd!

***

Rugăciunea părinţilor către Sfântul Efrem, pentru copiii lor

Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinţilor binecredincioşi şi al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră şi sârguieşte‑te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ţie, sfinte, pentru copiii noştri (numele). Ocroteşte-i prin rugăciunile tale, fii lor povăţuitor pe calea adevărului şi fereşte‑i de toată ispita şi necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vie­ţii acesteia. Fereşte-i cu rugăciunile tale de patimile trupeşti, şi de ispitirile de tot felul. Fii lor dascăl înţelept, învă­ţându‑i să aleagă cele bune şi să se ferească de cele rele. mai mult …

Liturghia în Duminica a doua a Marelui Post, a Sfîntului Grigorie Palama

Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post al Sfintelor Paşti se numeşte şi Duminica Sfântului Grigorie Palama. La Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul său de învăţătură părintele paroh a explicat sensurile duhovniceşti desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credinţa şi dragostea pe care au avut-o prietenii celui aflat în suferinţă. mai mult …

Liturghia în II-a Sâmbătă a Postului Mare

La data de 23 martie 2019, în a doua sâmbătă din Postul Mare, sfânta liturghie la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma  a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Intrând în Postul Mare, ne adunăm toată energia spre rugăciune și faptă creștinească: să ne păzim și gândurile, și cuvântele. Zadarnic ne-am abține de la bucatele de dulce, dacă dușmănim în suflet și ocărâm în stânga și în dreapta! Aceasta este marea provocare: să ne păzim gândurile, faptele și cuvintele și înălțăm gândul bun spre Domnul, spre folosul celor vii și al celor adormiți.

Pr. Serghie a vorbit în predica sa despre faptul că datoria oricărui creștin o reprezintă mila și rugăciunea. Prin ele îi arătăm Domnului că suntem și noi vrednici de mila și bunătatea Lui. Una din aceste fapte este rugăciunea și faptele milosteniei pentru cei trecuți la cele veșnice. mai mult …

Prima Duminica a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei

În Duminica Ortodoxiei, la 17 martie 2019, preotul Serghei Popescu a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma.

În fiecare an, Biserica Ortodoxă prăznuieşte, în duminica întâi din Postul Mare, triumful Ortodoxiei, a dreptei credinţe împotriva ereziilor, amintind evenimentele din 11 martie 843 de la Constantinopol, când a fost restabilit cultul sfintelor icoane şi întărite hotărârile celor şapte Sinoade Ecumenice.

Sfintele icoane împodobesc de veacuri sfintele lăcaşuri, dar şi casele credincioşilor creştini. Cultul cinstirii sfintelor icoane s-a statornicit la Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea din anul 787. Părinţii Bisericii ne învaţă că, prin cinstirea icoanei, noi nu ne închinăm materiei din ea, ci persoanei pe care ea o înfăţişează. Icoana devine sfântă atât prin sfinţenia chipului pictat pe ea, cât şi prin sfinţirea pe care preotul o săvârşeşte cu harul Duhului Sfânt. mai mult …

Liturghia în Sâmbăta întâia a Postului Mare

În Sâmbăta întâia a Postului Mare, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Teodor Tiron, sfânta liturghie în biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma a fost săvârșită de protoiereul Serghei Popescu.
Cu acest prilej, pr. Serghei, parohul bisericii, s-a adresat către creștinii adunați la sfânta liturghie cu un cuvânt de învățătură despre Sfântului Teodor Tiron și minunea colivelor.

Astăzi avem un praznic dublu, pentru că în el ne bucurăm atât de minunea colivelor, cât și de nevoințele mucenicești ale Sfântului Teodor. mai mult…

Duminica Ortodoxiei-ziua numelui Bisericii și a credinței noastre

Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Pasti, a fost instituita de catre Sinodul de la Constantinopol (843) ca sarbatoare ce subliniaza biruinta dreptei credinte asupra iconoclasmului si, in general, asupra tuturor ereziilor.

Duminica Ortodoxiei este ziua numelui Bisericii şi a credinţei noastre. Restabilirea cultului Sfintelor Icoane a fost cea mai mare minune a credinţei noastre ortodoxe, după cum arată Stihira Utreniei: „Astăzi s-a arătat zi plină de bucurie şi de veselie, ca luminează lumina dogmelor celor prea adevărate şi străluceşte Biserica lui Hristos, împodobindu-se acum cu înălţarea Sfintelor Icoane şi cu strălucirile chipurilor şi se face credincioşilor unire de Dumnezeu dăruită”. mai mult…

A patra zi a Canonului Sf. Andrei Criteanul

La data de 14  martie 2019, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, prot.Serghei Popescu  a oficiat a patra parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

La finalul slujbei părintele Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi.

Întregul cuprins al Canonului este o rugăciune de pocăinţă, o rugăciune care meditează asupra modului de vieţuire, punând în balanţă viața noastră de acum şi modul corect de vieţuire al creştinului prin urmarea lui Hristos. mai mult …