Cuvânt la începutul Postului Mare

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, să mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la poarta Sfântului şi Marelui Post.

Vechimea postului este încă de la începutul lumii. De aceea, când a dat Dumnezeu cele zece porunci pe Muntele Sinai, n-a mai pus şi porunca postului, zic Sfinţii Părinţi, pentru că ea era mai veche. Aceasta era porunca cea preaveche din Rai dată omului.

Postul nu s-a pus la întâmplare în Biserica lui Hristos, ci este rânduit de Mântuitorul, de Sfinţii Apostoli, de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii şi de toţi Sfinţii Părinţi. Astfel, să postim de mâncare, dar mai ales să postim prin înfrânarea tuturor simţurilor noastre prin care păcătuim. Să ne manifestăm dragostea noastră faţă de Dumnezeu, dar şi faţă de semenii noştri prin milostenie: „Milă voiesc, iar nu jertfă” – spune Mântuitorul (Mt. 9, 13)

Dragii mei, postul e bun prilej pentru rugăciune cu osârdie şi fapte bune. Postul duhovnicesc înseamnă postirea simţurilor – gura să nu vorbească neadevăruri şi nedreptăţi, ochii să nu privească cele pierzătoare şi ispititoare, urechea să nu asculte vorbe deşarte. Şi ferice de cel care îmbină postul cel duhovnicesc cu cel trupesc, pentru că acesta, prin înfrânare ajunge chip luminos al smereniei creştine. Dacă este însoţit de fapte plăcute lui Dumnezeu, postul face din omul postitor lumină între oameni şi vas ales al slavei lui Dumnezeu.

Sf. Ioan Gură de Aur zice: „Dacă vrei să dai aripi rugăciunii tale, dă-i două – postul şi milostenia”. Cine posteşte şi nu face milostenie acela o face spre îmbogăţire. În această perioadă trebuie să arătăm o grijă deosebită faţă de sufletul nostru, care după Apostolul Pavel „este templul lui Dumnezeu, templu al Duhului Sfânt”, aşadar ne vom strădui a mătura sufletul de gunoaiele acumulate, iar postul va deveni un mijloc de îmbogăţire în Dumnezeu.

Intrăm în post. Să intrăm cu mare umilinţă, cu frică de Dumnezeu şi împăcaţi cu cei din jur. Să ne ajute Preamilostivul Dumnezeu să trecem cu pocăinţă curgerea Marelui Post şi să ajungem cu bucurie la slăvita Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos.

POST BINECUVÂNTAT CU ROADE DUHOVNICEȘTI!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *