COMPORTAMENTUL ÎN SFÂNTA BISERICĂ

Cum trebuie să se comporte un creştin ortodox în sfânta biserică?  

De-a lungul secolelor exitenţei Bisericii Ortodoxe au fost elaborate și stabilite anumite reguli, obiceiuri, şi rânduieli, folosirea cărora i-a ajutat şi pe preoți și pe mereni să creeze o viață spirituală armonioasă a credincioșilor. Aici este necesar de amintit despre regulile apostolice, hotărârele Sinoadelor Ecumenice și Locale, normele Sfântului Vasile cel Mare și a altor mari Sfinți ai Ortodoxiei, care au creat rânduiala săvârşrii sfintelor slujbe. Nomocanonul, Sfânta tradiţie și multe altele prin care a trăit şi trăieşte Biserica lui Hristos, în continuu primind harul Duhului Sfânt și prin aceasta iluminându-l pe fiecare care intră în ea.

1. Intră mereu în biserică cu bucurie duhovnicească. Aminteşte-ţi că Însuşi Mântuitorul a promis mângâiere în necazuri: “Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi.” (Matei, 11​​, 28).

2. Intră aici cu smerenie şi blândeţe, pentru a ieşi din biserică îndreptat ca vameşul smerit din Evanghelie.

3. Când intri în biserică și priveşti sfintele icoane, gândeşte-te că Însuşi Domnul și toți sfinții privesc la tine, și străduie-te să fii plin de evlavie şi cu frică de Dumnezeu.

4. Intrând în biserică, însemnează-te întreit cu semnul sfintei cruci, însoţindu-le cu metanii şi spune: „Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă”, „Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului”, „Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă”, „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-mă”.

5. Creştinii ortodocşi înainte de începerea slujbei divine dau pomelnicile pregătite separat pentru ceii vii şi morţi (a celor botezaţi în biserica ortodoxă).

6. Cu evlavie comportă-te faţă de lumânarea bisericească, ea reprezentând arderea noastră în rugăciune în faţa Domnului, Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu şi a sfinţilor lui Dumnezeu. Lumânările se aprind una de la alta, iar apoi se depun în sfeşnic, lumânarea luând o poziţie strict verticală. Dacă într-o zi de mare sărbătoare, slujitorii vor stinge lumânrea ta, pentru ca să pună lumânrea altuia, nu cârti în sinea ta, jertfa ta deja a fost primită de Dumnezeu.  

7. Este bine dacă în biserică ai un loc permanent unde te-ai obişnuit să te rogi. Mergi către el în linişte, iar trecând pe lângă Uşile Împărăteşti, militvaopreşte-te şi însemnează-te cu evalvie cu semnul sfintei cruci. Dacă la moment nu ai un asemenea loc, fără a împiedica pe cei din jur, găseşte-ţi un loc de unde vei putea asculta cântările şi rugăciunele rostite, încercând să săvărşeşti rugăciunea interioară proprie.

8. La biserică strădui-te să vii către începutul slujbei. Dacă totuşi te reţii, fii atent să nu deranjezi rugăciunea celor prezenţi. Intrând în biserică, când are loc citirea celor şase psalmi, a Evangheliei sau după Imnul Heruvimic, aşteaptă finisarea acestor importante părţi ale slujbei.

9. Este bine să stăm la locul ales până la sfârşit, fără să ne mutăm de colo-colo, chiar şi pentru a aprinde lumânări. Închinarea la icoane de asemenea se face la începutul şi la sfârşitul slujbei, sau în momente anumite, cum ar fi miruirea de la priveghere. Unele momente ale slujbei necesită o atenţie sporită: citirea Evangheliei, Cântarea Maicii Domnului, rugăciunea „Unule născut, Fiule…”, şi toată liturghia de la cuvintele „Noi, care pe heruvimi…”.

10. În biserică salută-te cu cei cunoscuţi printr-o înclinare uşoară a capului, în tăcere. Nu fi curios și nu-i cerceta cu privirea pe cei din jurul tău, ci roagă-te sincer, încercând să pătrunzi în ordinea și conținutul slujbei.

11 În biserică este potrivit să stăm în picioare și doar în cazuri de nesănătate este permis să ne așezăm şi odihnim. Cu toate acestea, despre neputinţa trupească foarte frumos ne-a vorbit Mitropolitul Filaret (Drozdov): “Este mai bine să ne gândim la Dumnezeu fiind aşezaţi, decât să stăm drept, gândind la picioare.” Dar în timpul citirii Evangheliei și cele mai importante momente ale liturghiei este bine să stăm în picioare.  

12. Când preotul tămâiază cu cădelniţa în timpul slujbei, să ne ferim la o parte pentru a nu-l deranja, când cădește către oameni, vom înclina ușor capul. Nu este necesar în acest moment să ne însemnăm cu semnul sfintei cruci. O închinăciune se face şi la deschiderea sau închiderea Ușilor Împărătești, atunci când preotul proclamă “Pace tuturor” sau binecuvântează poporul cu Evanghelia. În timpul sfințirii Sfintelor Daruri (la rugăciunea „Pe Tine Te lăudăm “), este necesar în cazul în care în biserică nu este foarte aglomerat, să facem o metanie mare.

13. În biserică roaga-te încercând să fii prezent cu tot cugetul la sfanta Liturghie, urmăreşte atent momentele slujbei, pentru a te ruga împreună cu toţi pentru ce se roagă întreaga Biserică. Însemnează-te cu semnul crucii şi închină-te concomitent cu cei prezenţi. În timpul slujbei este indicat să ne însemnăm cu semnul sfintei cruci la slavoslovirea Sfintei Treimi și a Lui Iisus Hristos ,de asemenea în timpul ecteniilor, la orice proclamare “Doamne, miluiește” şi “Dă, Doamne”, precum și la începutul și la sfârșitul fiecărei rugăciuni. Se cuvine să ne însemnăm cu semnul sfintei cruci şi înainte de a ne închina la o icoană, a aprinde o lumânare, inainte de  a ieşi din biserică. Să nu facem semnul sfintei cruci în grabă, fără atenţia cuvenită, doar în acest moment apelăm la dragostea și harul Domnului.

14. Dacă vii la biserică însoţit de copii, asigură-te de comportamentul lor modest și păstrarea liniştii, obişnuieşte-i cu rugăciunea. În cazul în care copiii vor să iasă, aminteşte-le să se însemneze cu semnul sfintei cruci şi apoi în linişte să plece.

15. Nu judeca greşelile nevrute ale celor prezenţi în biserică, de un mai mare folos este cercetarea propriilor neajunsuri și rugăciunea către Domnezeu pentru iertarea păcatelor propii. De multe ori, în timpul slujbei cineva alături de noi sustrage atenția enoriașilor de la rugăciune. Nu te indigna, şi nu le fă observaţii. Încearcă să nu le acorzi atenție, în cazul în care, după propria neputinţă, nu poţi depăşi această ispită, mai bine să te retragi în liniște în altă parte.

16. Nu se cuvine să părăsim slujba înainte de a se termina, acesta reprezentând un păcat în faţa lui Dumnezeu. Daca totuşi s-a întămplat, relatează faptul la mărturisire.

17. După obiceiurele formate în biserică bărbaţii stau în partea dreaptă, iar femeile în partea stângă. Nu este cuviincios să se amestece locurile bărbaţilor şi ale femeilor în lăcaşul de rugăciune.

18. Femeile ar trebui să intre în biserică îmbrăcate modest și cu capul acoperit. Este inadmisibil închinarea la lucrurile sfinte şi primirea Sfintelor Taine cu rujul pe buze.

19. Cel mai important lucru este dragostea reciprocă a celor prezenţi şi pătrunderea în esenţa slujbei. Dacă vom merge la biserică cu evlavie, dacă în timpul liturghiei vom crede că de fapt suntem în ceruri, Domnul va îndeplini toate cererile noastre.

 20. După terminrea sfintei slujbe, la ieşirea din biserică se cuvine de a ne însemna întreit cu semnul sfintei cruci, a ne închina şi a merge spre casă, încercând să păstrăm harul Domnului primit prin rugăciune.

Cuvant pentru suflet – Cum ne comportam in biserica?