Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului ‒ Sfântul Serafim Sobolev

Iubiţilor, să n-o întristăm pe Preacurata Maică a Domnului prin păcatele desfrânării; să ne pocăim; nu numai pentru faptele desfrânate, dar şi pentru cugetele, dorinţele şi gândurile noastre necurate. Nu se ştie cât ne-a mai rămas de trăit şi dacă vom mai avea timp de pocăinţă, ca să îndepărtăm de la noi cuvintele înspăimântătoare ale Domnului: „În ce te voi găsi, în aceea te voi judeca” (vezi Iezechiel 3, 20; 18, 20-22).

Motivul marii sărbători a Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost minunata descoperire făcută Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, când a fost înălţat până la al treilea cer.

Aici el a văzut îngeri şi numeroşi sfinţi, dar nu a văzut-o pe Preacurata Maica Domnului, fapt pentru care s-a tânguit mult. I s-a spus că în acel moment Maica Domnului nu se găseşte acolo, deoarece se află pe pământ, mângâindu-i pe oamenii necăjiţi și suferinzi, dar că o va vedea în curând. mai mult…

Liturghia în Duminica a XVIII-a după Rusalii

În Duminica a XVIII-a după Cincizecime, la 8 octombrie 2017, când Biserica îl cinsteşte pe Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej,   sfânta liturghie la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

Slujba a început cu un Te Deum, urmând Acatistul Sfântului Serghie.  După sfânta Liturghie, pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, vorbind despre unul dintre cei mai cunoscuţi şi iubiţi sfinţi ruşi. Sf. Serghie este socotit drept unul dintre sfinţii prin care Dumnezeu a renăscut monahismul isihast rus, prin îndeletnicirea cu rugăciunea neincetată şi revenirea la nevoinţele ascetice. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii Sfintei Tecla

La data de 07 octombrie 2017, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Tecla, pr. Serghei Popescu a oficiat sfânta liturghie în biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, pr. Serghei a vorbit despre această Sfântă Muceniţă,  fecioară, prima muceniţă a lui Hristos.

Sfânta Tecla este prima dintre femeile care a pătimit pentru Hristos.  S-a născut în secol I, în cetatea Iconiu, din părinţi păgâni. Către 18 ani a devenit logodnica unui tânăr de neam bun, Tamir. Însă ascultând cuvântul despre feciorie al Sfântului Apostol Pavel, care propovăduia pe Hristos la Iconiu, Tecla a hotărât să trăiască toată viaţa ei în curăţie trupească şi să slujească Domnului. mai mult…

Liturghia în Duminica a XVII-a după Rusalii

În Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci, 1 octombrie 2017, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei le-a vorbit celor prezenți despre ce înseamnă mărturisirea de credință în societatea actuală și ce înseamnă să fii creștin. Fiecare dintre noi purtăm la gât o cruciuliţă, doar că prea puţini înţeleg că aceasta nu este o bijuterie, ci reprezintă o responsabilitate a noastră faţă de Dumnezeu. Nu poţi să porţi cruce şi să te comporţi oricum. mai mult…

Sfânta Liturghie în sâmbăta după Înalţarea Sfintei Cruci, la parohia din or.Imola

La 30 septembrie 2017, în sâmbăta după Înalţarea Sfintei Cruci, sfânta liturghie la biserica ortodoxă în cinstea Sfinţilor Întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena a fost oficiată de pr. Serghei Popescu. Tot în această zi Biserica le cinsteşte pe Sfânta Muceniţă Sofia (al cărei nume se traduce ca înţelepciune) şi a celor trei fiice ale sale, cu nume care simbolizează marile virtuți creștine, Pistis – credinţa, Elpis – nădejde şi Agapis – dragoste.

Sf. Sofia a rămas văduvă la scurt timp după naşterea celor trei fiice, crescându-le cu frică de Dumnezeu, ajutându-le să crească virtuţile numele cărora le purtau. Sofia şi cele trei fiice ale sale au trăit pe timpurile în care numele de creştin declarat deschis, însemna doar un singur lucru, condamnarea la moarte. mai mult…

Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

„Crucea Ta, Doamne, viaţă şi înviere este pentru poporul tău…”

În fragmentul Evangheliei care se citește mereu în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci se vorbește despre „prețul uceniciei”: Cel ce voieşte să vină după Mine, – cine vrea să mă urmeze și să-mi fie ucenic, – să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Aceste cuvinte exprimă succint învățătura lui Hristos. Cu toate acestea mulți creștini adesea întreabă: „Care este crucea mea?”. Ce înseamnă „să-ți iai crucea ta”?

În noaptea dinaintea răstignirii sale, în grădina Ghetsimani, are loc cea mai dramatică luptă din viața pământească a Mântuitorului. El îi spune Tatălui în rugăciune: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. Apoi se roagă și a doua oară, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta. Și a treia oară S-a rugat, acelaşi cuvânt zicând. mai mult…

Liturghia în Duminica a XVI-a după Cincizecime, pilda talanților

În Duminica a XVI-a după Cincizecime, pilda înmulţirii talanţilor, la Biserica Ortodoxă Moldovenească în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul paroh protoiereul Serghei Popescu.

Această frumoasă zi a Duminicii a fost începută cu slujba acatistului Sfintei Fericitei Agafia de la Cușelăuca, care pomenim și sărbătorim astăzi.

După rugăciunea Tatăl nostru… micuții creştini au fost împărtăşiţi cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. mai mult…

Nașterea Maicii Domnului

Tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam împărătesc. Acesta cu toate că-si ducea la Dumnezeu darurile îndoite, ca un iubitor de Dumnezeu şi bogat ce era; dar pentru nerodire era defăimat căci erau sterpi şi nu aveau copii. De aceea mâhnindu-se la inima, el în munte, iar femeia lui Ana în grădină, se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu, Care ascultându-i, le-a dat rod sfânt pântecelui, pe Preasfânta Născatoare de Dumnezeu.

Iar Sfânta Ana se trăgea din Matan al douăzeci şi treilea din neamul lui David şi al lui Solomon; acesta a luat pe Maria din neamul lui Iuda, şi a născut pe Iacov tatăl lui Iosif teslarul, şi trei fete: pe Maria, Sovi şi pe Ana. Maria a născut pe Salomi moaşa; Sovi a născut pe Elisabeta, iar Ana a născut pe Născătoarea de Dumnezeu.

Deci Preasfânta este nepoată lui Matan şi a Mariei femeia sa. Iar Elisabeta şi Salomi erau nepoate ale Anei de surori, şi verişoare cu Născătoarea de Dumnezeu. mai mult…

…Aviz – În atenția creștinilor!

Cu acest minunat prilej, Vă invităm să fiți părtași dimpreună cu noi la următoarele momente spirituale ale acestui binecuvântat praznic Duminical:

Ora 9.00 – Te-Deum-ul La început de an școlar cu Acatistul sărbătorii;

Ora 10.00 – ceasurile III, VI și Slujba Sfintei Liturghii;

Vă așteptăm cu multă dragoste de a Vă alătura la rugăciunea comună,Doamne ajută!

Liturghia în Duminica a XIII-a după Rusalii

În Duminica a XIII-a după Cincizecime, preotul Serghei Popescu a săvârșit Sfânta şi Dumnezeieasca  Liturghie la Biserica în cinstea “Sf.Mironosițe Femei” din oraşul Parma.

La finele Sfintei Liturghii părintele Serghei a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei în care se istorisește Pilda lucrătorilor celor răi. Evanghelia ce s-a citit astăzi este plină de înțelesuri duhovnicești, care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. mai mult…