Postul este împăcarea omului cu Dumnezeu

Postul este o jertfă trupească care se cere a fi unită cu milostenia şi cu darurile ce se aduc la Sfântul Altar. Postul este rânduit „pentru a smeri sufletul”. Postul împacă pe om cu Dumnezeu şi ajută mult la despătimirea sufletului, omorând poftele trupeşti şi mijlocind dobândirea harului Duhului Sfânt.

ostul este înfrânarea totală sau parţială a gândurilor rele şi a simţurilor trupului de plăceri şi de hrană bună şi îmbelşugată şi, mai ales, de hrana cea de provenienţă animală. Postul este o jertfă trupească care se cere a fi unită cu milostenia şi cu darurile ce se aduc la Sfântul Altar. mai mult…

Cum îl iubește Dumnezeu pe om?

Dacă mama nu şi-ar iubi copilul, ar putea copilul să-şi iubească mama? Dacă Dumnezeu nu l-ar iubi pe om, ar putea omul să-L iubească pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu dintru început, înaintea omului, îl iubeşte pe om. De acolo izvorăşte firescul iubirii omului faţă de Dumnezeu. 

Mântuitorul Hristos a venit în lume pentru a înmuia inima omului. A venit în lume pentru ca omul să-şi recapete suavul sentiment de dragoste faţă de Dumnezeu. A venit pentru ca să lumineze vederea duhovnicească a umanităţii întunecate. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca cea mai puternică expresie a statornicei iubiri dumnezeieşti faţă de om. Domnul Iisus Hristos a venit în lume ca să reaprindă flacăra dragostei în inimile copiilor lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit, de asemenea, pentru a renaşte acel sentiment care în trecut era întru-totul firesc – aşa cum este la îngeri – şi care cu timpul devenise nefiresc. Dacă mama nu şi-ar iubi copilul, ar putea copilul să-şi iubească mama? Dacă Dumnezeu nu l-ar iubi pe om, ar putea omul să-L iubească pe Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu dintru început, înaintea omului, îl iubeşte pe om. De acolo izvorăşte firescul iubirii omului faţă de Dumnezeu. mai mult…

Liturghia în Duminica Sfintei Cruci

La data de 11 martie 2018,  în Duminica Sfintei Cruci, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

După slujbă, pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, referitor la însemnătatea Sfintei şi de viaţă făcătoarei Cruci în viaţa creştinului.

Semn al „Fiului Omului“, crucea este desigur și semn al creștinului. Ea descoperind iubirea lui Hristos trebuie să reveleze și iubirea noastră ca chemare și răspuns. Este semnul schimbului de iubire între Dumnezeu și noi. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii Sfântului Tarasie

La data de 10 martie 2018, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului, pr. Serghei Popescu a oficiat sfânta liturghie la Biserica Ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, pr. Serghei a vorbit despre acest mare sfânt al Bisericii noastre dreptmăritoare, dar și despre perioada postului pe care o parcurgem.

Sfântul Tarasie, s-a născut în Constantinopol (Bizanț). Părinții săi, Gheorghe și Encratia, erau oameni înstăriți. Tatăl său era slujitor împărătesc și chiar Tarasie a fost nobil și secretar la curtea imperială. În luna septembrie, anul 780, împăratul Leon al IV-lea, iconoclastul, a murit pe neașteptate. mai mult…

Liturghia în Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post a Sf.Grigorie Palama

În Duminica a doua a Sfântului şi Marelui Post, la data de 04 martie 2018,  la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul său de învăţătură părintele paroh a amintit despre importanța vieții și a teologiei Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, este cel mai mare teolog al secolului al XIV-lea şi unul dintre cei mai mari teologi din istoria Bisericii Ortodoxe. 

Biserica a rânduit ca în a doua duminică din Sfântul și Marele Post să fie pomenit Sfântul Grigorie Palama și pentru a ne arăta că dreapta credință pe care am prăznuit-o în mod deosebit în duminica anterioară (Duminica Ortodoxiei) nu este o credință teoretică, ci este credința prin care credinciosul ortodox primește lumina slavei dumnezeiești și viața veșnică.  mai mult…

Liturghia în a 2-a sâmbătă din Postul Mare

În a doua sâmbătă din Postul Mare, la 03 martie 2018, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Pr. Serghie a vorbit în predica sa despre faptul că datoria oricărui creștin o reprezintă mila și rugăciunea. Prin ele îi arătăm Domnului că suntem și noi vrednici de mila și bunătatea Lui. Una din aceste fapte este rugăciunea și faptele milosteniei pentru cei trecuți la cele veșnice.

Biserica Ortodoxă a rânduit, pe tot parcursul anului, zile speciale de rugăciune pentru cei adormiţi. În Postul Mare, credincioşii merg la biserică şi fac parastase sâmbăta, începând cu Sâmbăta Sfântului Teodor şi până la Sâmbăta lui Lazăr. mai mult…

Sâmbetele morţilor din Postul Mare

A doua, a treia şi a patra sâmbătă din Postul Mare sunt zile de pomenire generală a celor răposaţi, părinţi şi fraţi ai noştri, adormiţi întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice.

După cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos, suntem datori să-i iubim pe apropiaţii noştri, ca pe noi înşine, iar în rugăciunile pentru cei răposaţi se arată cea mai mare şi mai desăvârşită dragoste.

Iar acestă dragoste este scumpă celor răposaţi, deoarece noi le aducem lor, celor fără de ajutor, un adevărat ajutor.

În zilele Postului Mare, datoria fiecărui adevărat credincios, sunt milosteniile şi facerile de bine. Prin facerile de bine pe care le facem pentru cei răposaţi, noi arătăm Domnului nostru că şi noi suntem vrednici de mila Sa. Cerând de la Dumnezeu iertarea păcatelor pentru fraţii, prietenii, cunoscuţii, rudele apropiaţii noştri, arătăm speranţa că şi noi vom primi acestea la Judecata fiecăruia dintre noi. mai mult…

Liturghia în Duminica Ortodoxiei

În Duminica Ortodoxiei, la 25 februarie 2018, preotul Serghei Popescu a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei a arătat că sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credinţe.

În Duminica Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă prăznuiește restabilirea cultului sfintelor icoane în urma Sinodului al șaptelea ecumenic. Icoana arată adevărul și frumusețea Ortodoxiei. Icoana este mărturisirea credinței că Dumnezeu Cel Nevăzut S-a făcut văzut, că Dumnezeu Cel Necuprins S-a făcut cuprins pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Icoana nu este o simplă podoabă estetică în Biserică, ci este expresia dreptei sau adevăratei credințe. mai mult…

Duhul este râvnitor, însă trupul e neputincios. Pocăința rămâne singura noastră nădejde

Taina pocăinței (mărturisirii) seamănă cu un birou de contabilitate universal, la care omenirea vine și se împacă cu Dumnezeu, mărturisindu-și datoria și primind în dar achitarea ei. Când adică omul ajunge la simțirea vinovăției lui, vine la acest slujitor al Bisericii rânduit pentru aceasta unde mărturisește cu smerenie păcatele lui, ca să primească iertare.

Putem spune că pocăința constituie coloana vertebrală a părții practice a soteriologiei. Fiindcă cine ar putea vreodată să păzească harul dumnezeiescului Botez și să țină dumnezeieștile porunci cum a făgăduit când s-a botezat? Desigur nimeni, chiar dacă ar trăi numai o zi pe fața pământului, potrivit prorocului. Suntem chemați, vedeți, păcătoși și împătimiți fiind și trăind în medii păcătoase și potrivnice, să umblăm pe calea virtuților și sfințeniei. Alegerea binelui este ușoară, aplicarea lui cere însă luptă. Duhul este râvnitor, trupul însă neputincios. Prin urmare, pocăința este singura noastră nădejde și singurul ajutor care rămân omului păcătos, ca să reușească în menirea lui. mai mult…

Joi-A patra parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 22 februarie 2018, în a patra zi a Postului Mare. În prima săptămână a Postului, în primele patru zile se oficiază Canonul Sfântului Andrei Criteanul în cadrul Slujbei Pavecerniţei Mari.

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, prot.Serghei Popescu  a oficiat a patra parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

La finalul slujbei părintele Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi. În cuvântul său, părintele a arătat că acest canon al Sfântului Andrei Criteanul este în primul rând o cântare de pocăinţă care ne prezintă foarte multe exemple de oameni care şi-au recunoscut păcatele, s-au căit şi s-au întors la Dumnezeu.  mai mult…

Miercuri-A treia parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

În a treia zi a Postului Mare, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, pe 21 februarie 2018, Slujba Pavecerniţei Mari împreună cu Canonului Sfântului Andrei Criteanul a fost oficiată de prot. Serghei Popescu.

La final, părintele a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că un lucru important de reținut pe care îl învăţăm de la Sfântul Andrei Criteanul este smerenia.

Sf. Andrei  nu a săvârşit toate păcatele pe care le aminteşte în acest canon, dar se aşează în locul păcătoşilor, dinainte de lege şi de după lege, a celor care au greşit şi s-au depărtat de Dumnezeu. mai mult…