Liturghia în ziua prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae

La data de 22 mai 2018, de sărbătoarea mutării Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Nicolae din cetatea Mira Lichiei (Turcia) în oraşul Bari,  sfânta liturghie în biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe a fost oficiată de părintele paroh Serghei Popescu.

În această zi de aleasă bucurie duhovnicească, enoriașii bisericii au venit să-i mulțumească Bunului Dumnezeu, dar și să se roage Sfântului Nicolae.

Sfântului Nicolae este cinstit de către Biserica orthodoxă de două ori pe an. Sărbătoarea Sfântului Nicolae „de iarnă”, cum i se mai spune în popor, la 19 decembrie, ziua trecerii la viaţa veşnică a sfântului. Şi la 22 mai, de Sfântul Nicolae „de vară”, când se pomeneşte mutarea moaştelor sfîntului.  mai mult…

Viaţa Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei

Pe făcătorul cel mare de minuni, ajutătorul cel grabnic şi mijlocitorul cel prea ales către Dumnezeu, pe arhiereul lui Hristos, Nicolae, l-au odrăslit părţile Lichiei, în cetatea ce se numeşte Pătară, din părinţi cinstiţi şi de bun neam, dreptcredincioşi şi bogaţi. Tatăl său se chema Teofan, iar mama sa Nona. Această binecuvântată pereche, petrecând cu bună credinţă în însoţirea cea legiuită şi împodobindu-se cu obiceiul cel bun, pentru viaţa lor cea plăcută lui Dumnezeu şi pentru multele milostenii şi faceri de bine mari, s-au învrednicit a odrăsli această odraslă sfântă – singuri ei fiind rădăcină sfântă – şi s-a făcut cum zice psalmistul : Ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care şi-a dat rodul său la vremea sa. Deci, născând pe acest dumnezeiesc prunc, l-a numit Nicolae, care se tâlcuieşte “biruitor de popor”; şi cu adevărat s-a arătat biruitor al răutăţii, aşa binevoind Dumnezeu spre folosul de obşte al lumii. mai mult…

Duminica a VII-a după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic

La data de 20 mai 2018,  în duminica a 7-a după Paști, cea a a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic, pr. Serghei Popescu a oficiat sfânta și dumnezeiasca liturghie la biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma.

După citirea pericopei evanghelice, pr. Serghei le-a vorbit creştinilor prezenţi la sfânta liturghie despre Duminica primul Sinod Ecumenic al lumii creştine, care a avut loc în anul 325 în oraşul Niceea, pentru a condamna erezia, adică învăţarea greşită, eretică a lui Arie. Sinodul s-a organizat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare cu mama sa Elena, la cererea Sfinţilor Părinţi de atunci, fiind primul împărat creştin din lume (306-337).

Este vorba de teoria preotului Arie din Alexandria Egiptului, care învăţa că Domnul Hristos nu este Dumnezeu adevărat, de o fiinţă cu Tatăl, ci este tot o creatură, eventual una superioară sau perfectă. mai mult…

Câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat

În a doua jumătate a zilei de sîmbătă, 19 mai 2018, părintele Serghei Popescu a oficait taina Botezului pentru prunca Lia la biserica „Sfintele Mironosițe Femei” din orașul Parma.

Felicitând nașii nou-încreștinatei și părinții, părintele a evidențiat însemnătatea Tainei Sfântului Botez pentru viața omului, ca deschizătoare a Împărăției Cerurilor, intrarea în comuniune cu Mântuitorul Iisus Hristos și cu Sfânta Sa Biserică.

Cei prezenți au fost îndemnați să o ajute pe nou botezata Lia să păstreze darul Tainei primite, să o crească cu frică și dragoste față de Dumnezeu și față de cei din jur.
mai mult…

,,Sus să avem inimile!”–predică la Înălţarea Domnului

Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Înălţarea Domnului

Acum drumul s-a deschis spre cer

,,Sus să avem inimile!” (Sfanta Liturghie)

Astăzi, iubiţii mei, este sărbătoare. Fiecare sărbătoare aşezată de Sfânta noastră Biserică are scopul ei. Aşa cum un călător păşeşte vara pe sub razele arzătoare, şi când întâlneşte un copac se opreşte şi se odihneşte sub umbra lui, aşa şi noi în viaţa aceasta. Trăim într-o lume pustie de simţăminte mari şi înalte. Suferim din cauza multor necazuri. Şi fiecare sărbătoare este un copac plin de rouă şi bună mireasmă, care ne odihneşte duhovniceşte şi ne dă puteri ca să ne continuăm călătoria grea a vieţii.

Sărbătoarea de astăzi este un praznic împărătesc. Este coroana sărbătorilor Domnului. Dacă Naşterea lui Hristos este începutul şi rădăcina, sărbătoarea de astăzi este sfârşitul şi culmea. Să aruncăm o privire asupra acestui fapt minunat pe care îl sărbătorim astăzi.  mai mult…

Duminica Orbului la Biserica în cinstea Femeilor Mironosiţe din or.Parma

În Duminică Orbului, la 13 mai 2018,  la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

Vorbinu-le creştinilor adunaţi în această zi în sfânta biserică, pr. Serghei le-a explicat parabola evanghelică rânduită a se citi în această duminică.

Părintele-paroh a menţionat că de multe ori orbirea sufletească este mult mai gravă, decât pierderea vederii de către cineva. Iar faptele care ne aduc la acesată orbire a sufletului sunt faptele rele pe care le înfăpuim, necredința, împietrirea inimii, păcatul. Totodată vindecarea sufletului are loc doar dacă ne folosim de medicamentele duhovnicești care sunt: postul, rugăciunea, faptele bune, spovedania curată și lucrarea poruncilor dumnezeiești. mai mult…

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe prăznuit la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or.Parma

În Duminica a V-a după paști, la data de 6 mai, când este prăznuit Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul de învăţătură, pr. Serghei a adus exemplul de mărturisire şi dăruire pe care Mucenicul lui Hristos, Gheorghe, ni-l pune înainte prin viaţa şi prin credinţa sa jertfelnică.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut în a doua jumătate a secolului al III-lea, în părţile Capadociei din Asia Mică, dintr-o familie de creştini de neam ales şi cu o frumoasă sta­re socială. În sânul familiei, el a primit o creştere aleasă şi a fost îndrumat să îmbrăţişeze, ca şi tatăl său, cariera militară, în care s-a afirmat repede, ajungând tribun şi apoi comis în armata romană. El a ajuns omul de încredere al împăratului, care îl aprecia nu nu­mai pentru calităţile sale de mare strateg, ci şi pentru bogăţia cu­noştinţelor sale filozofice acumulate de prin locurile pe unde călă­torise cu armata romană. Ajuns în vârful piramidei militare roma­ne, el se impune printr-o aleasă comportare faţă de subalternii săi şi acest lucru confirmă educaţia sa creştină datorată mamei sale care, deşi a rămas văduvă de tânără, şi-a dat toată silinţa ca pe fiul său Gheorghe să-l educe în spiritul adevăratei credinţe. mai mult…

Sf. Mare Mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință (303)

Pomenirea sfântului şi măritului marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă.

Măritul acesta şi minunatul şi vestitul mare mucenic Gheorghe, a trăit în vremea împăratului Diocleţian, trăgându-se din Capadochia, de neam strălucit şi luminat, din ceata ostaşilor ce se chemau tribuni; iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis.

Având împăratul gând să pornească război asupra creştinilor, a dat poruncă să se învrednicească de cinstiri împărăteşti şi de daruri cei ce se vor lepăda şi vor părăsi pe Hristos. Iar cei cer nu se vor supune poruncii, să aibă pedeapsă moartea. Atunci sfântul acesta fiind de faţă, a declarat că este creştin, mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor, luând în râs pe cei ce credeau în ei. Neplecându-se nici cu amăgiri, nici cu făgăduinţele tiranului, care făcea multe ca acestea, nici de îngroziri, ci se vedea nebăgător de seamă de toate, pentru aceea întâi l-au lovit în pântece cu o suliţă. Şi când i s-a înfipt suliţa în trup, a curs sânge mult; iar vârful suliţei s-a întors înapoi şi a rămas sfântul nevătămat. Apoi legându-l de o roată ţintuită cu fiare ascuţite, care a fost pornită din sus spre o vale, şi rupându-se trupul în mai multe bucăţi, cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. mai mult…

Taina Sfintei Cununii la parohia din Parma

În după amiaza zilei de duminică, 29 aprilie 2018, după sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,  în parohia „Sfintelor Mironosițe Femei ” din orașul Parma, preotul paroh Serghei, a oficiat slujba Logodnei și Taina Sfintei Cununii pentru tinerii  Vasile și Maria.

Preotul Serghei a săvârşit acestă cununie cu multă plăcere şi bucurie, dîndu-le tinerilor căsătoriţi sfaturi duhovnicesti povăţuindu-i să urmeze calea mântuirii prin viaţa de familie prin răbdare, stimă reciprocă şi prin bună înţelegere aşa cum scrie Înţeleptul Solomon în cartea sa:  „Cu trei lucruri, zice Înţelepciunea lui Dumnezeu, m-am împodobit şi m-am sculat frumoasă înaintea Domnului şi înaintea oamenilor: Cu unirea fraţilor, dragostea între prieteni şi bărbatul cu femeia care se înţeleg bine unul cu altul” (Isus Sirah 25, 2-1). mai mult…

Liturghia în Duminica a patra după Paști a slăbănogului

La data de 29 aprilie 2018, în Duminica slăbănogului, a patra după Paști, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

Pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură , tâlcuind pericopa evanghelicî despre minunea vindecării unui slăbănog, pe care o săvârşeşte Mântuitorul.

Acest om era foarte bolnav, a petrecut ceea ce ar însemna un veac întreg pentru omul sănătos, zăcând în patul său timp de 38 de ani, ceea ce de fapt e o viaţă întreagă petrecută în suferinţă.  mai mult…