Liturghia în ziua sărbătorii Adormirea Maicii Domnului

Duminică, 28 august, când Biserică ortodoxă sărbătoreşte Adormirea Maicii Domnului, Sfânta şi Dumnezeiască Liturghie la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma a fost oficiată, de preotul paroh, protoiereul Serghei Popescu.

În predica sa părintele Serghei a vorbit despre această zi de sărbătoare,  una din cele 12 praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe.  Astăzi este praznic împărătesc, pentru că Maica Domnului, Împărăteasa a toată făptura, se mută la cer. 

Potrivit tradiției Bisericii, Maica Domnului a trăit mai mulți ani după înălțarea la cer a Fiului său și a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu trei zile înainte de moarte, ea a fost înștiințată de Sfântul Arhanghel Gavriil că va trece din lumea aceasta la viața veșnică.

Deși Apostolii erau răspândiți în lume pentru a propovădui Evanghelia la toate neamurile, au fost prezenți la eveniment, aduși prin puterea lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară înștiințându-i asupra a ceea ce avea să se petreacă. mai mult…

Bucuria de a fi creştină…

În această frumoasă după-amiază a zilei de sâmbătă, 27 august 2016, protoiereul  Serghei Popescu a oficiat Taina Sfântului Botez pentru prunca Maria, în parohia din o.Parma.

Din această zi semnificativă, pe lângă acest frumos prenume, care este totodată şi plin de semnificaţie, prunca Maria a primit şi bucuria de a fi creştină, de face parte din numeroasă familie a celor uniţi întru Hristos şi care de la săvârşirea acestei taine poartă şi haina luminoasă a sufletului.

Copilul care se naşte din noi nu este rodul întâmplării sau numai al propriei noastre dorinţe ci el vine prin hotărârea lui Dumnezeu de a aduce pe lume un suflet prin noi, făcându-ne astfel împreună creatori cu El. Prima grijă pe care noi o avem este Botezul – naşterea din nou din apă şi din Duh – prin care copilul este înfiat, adică devine şi fiu al lui Dumnezeu. mai mult…

Liturghia în ziua prăznuirii Sfântului Prooroc Miheia

sf_prooroc_miheiaSâmbătă, 27 august 2016, când Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Prooroc Miheia și alți sfinți împreună cu El, prot. Serghei Popescu a oficiat sfânta și dumnezeiasca liturghie la biserica ortodoxă „Sf. Împărați Constantin și Elena” din or. Imola.

În bisericile ortodoxe s-a citit fragmentul evanghelic de la Sf. Ev. Matei (17, 24- 18,2) la care a făcut referire în predica sa protoiereul Serghei Popescu.

S-au apropiat ucenicii de Iisus şi I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăţia cerurilor? Probabil că această întrebare şi-au pus-o nu doar apostolii, dar şi fiecare dintre noi. Vreţi să ştiţi cine-i mai mare? Răspunsul e destul paradoxal:  cine-i mai mic în ochii săi, acela-i mai mare în ochii lui Dumnezeu. mai mult…

“Indrăzniţi, Eu sunt! Nu vă temeţi!…”

În Duminica a IX-a după Rusalii, cea a Umblării pe mare și a potolirii furtunii, Dumnezeiasca Liturghie la biserica sfintelor Mironosițe Femei din Parma a fost oficiată de pr. Serghei Popescu. La Sfânta Liturghie, în bisericile ortodoxe s-a citit fragmentul evanghelic de la Sf. Ev. Matei (14, 22-34).

În predica sa din cadrul sfintei liturghii, pr. Serghei le-a vorbit creștinilor adunați despre credinţă şi încredere în Dumnezeu, despre faptul că toate lucrurile bune în viața noastră pot fi făcute doar cu ajutorul lui Dumnezeu.

De multe ori în viaţă suntem nevoiţi să trecem prin greutăţi şi necazuri, sunt zile când credem că nu vom putea face faţă valurilor vieţii şi ne vom îneca. Atunci cel mai bine să facem şi noi asemenea apostolului Petru care a strigat: Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă! Fară ajutorul lui Dumnezeu puțin ce putem realiza în această viață. mai mult…

Soții care evită nașterea de prunci ajung să se dușmănească

fetita-facandu-si-crucea„Unde se evită naşterea de prunci şi creşterea lor ca o povară, dintr-o menajare a comodităţii individuale, folosindu-se raportul între sexe numai pe muchia îngustă a satisfacerii pasiunilor cărnii, s-a produs o mare cădere din umanitate, s-a redus considerabil platforma comuniunii dintre bărbat şi femeie.

Acolo, cei doi poli complementari ai umanităţii nu-şi mai aduc toată bogăţia lor specifică în existenţă, noutatea şi bucuria continuă care îmbogăţeşte existenţa; reducându-se comuniunea între ei, nu se mai efectuează nici armonizarea bogată între ei, iar urmarea este înduşmănirea şi lupta între ei sau scârba învinsă numai carnal în momente izolate. mai mult…

Binecuvântare Dumnezeiască-Taina Nunții la parohia din Parma

Preotul paroh Serghei Popescu, a oficiat Taina Sfintei Cununii în biserica „Sfintelor Mironosiţe Femei” din orașul Parma pentru tinerii David și Olga.

Cununia este o taină care presupune întemeierea familiei într-un singur organism duhovnicesc, într-o unire binecuvântată. Când Dumnezeu a permis ca doi tineri să se căsătorească, înseamnă că acest lucru serveşte ca o confirmare că ei au fost binecuvântaţi de Dumnezeu să fie împreună, potrivindu-se unul cu celalălalt. 

Momentul în care tinerii îşi aşează inelele pe degete marchează pentru ei veşnicia familiei. Asemenea inelului care n-are capăt, şi ei vor fi legaţi unul de celălalt pentru totdeauna, la bine şi la greu, şi vor împărţi totul împreună. Ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă (Matei 19, 6). mai mult…

Liturghia în Duminica a IV-a după Rusalii

“Şi a zis Iisus sutaşului: “Du-te, fie ţie după cum ai crezut!” Şi s-a însănătoşit sluga lui în ceasul acela” (Matei VIII, 13).

În Duminica a IV-a după Rusalii, cea a vindecărea slugii sutaşului, sfânta şi dumnezeiasca liturghie a fost oficiată la biserica Sfintelor Mironosiţe femei de către preotul paroh Serghei Popescu.

În predica sa din cadrul sfintei liturghii pr. Serghei a vorbit despre pilda vie de credinţă şi smerenie a sutaşului. mai mult…

Renașterea spirituală micuței Kira

În după amiaza zilei de sâmbătă, 16 iulie 2016, în biserica „Sfintelor Mironosiţe Femei” din orașul Parma, preotul paroh Serghei, a oficiat Taina Sfântului Botez asupra pruncii Kira  

Fiecare nou prunc încreştinat este o mare bucurie atât pentru părinţii şi naşii lui, dar şi pentru noi toţi, căci astfel familia noastră creştină creşte şi se înmulţeşte. Cu acest prilej, pr. Serghei i-a felicitat călduros pe părinţii şi naşii fetiţei şi i-a îndemnat ca prunca Kira care astăzi a îmbrăcat hainele luminei întru Hristos să le poarte pe tot parcursul vieţii la fel de frumoase şi neîntinate. Iar pentru aceasta atât părinţii, cît şi naşii trebuie să aibă grijă nu doar de cele materiale, necesare unui copil, cât şi de sufletul său. mai mult…

Liturghia în ziua prăznuirii Sfântului Filip

sfantul_ierarh_filip_mitropolitul_moscoveiSâmbătă, 16 iulie 2016, când Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfântului Filip, făcătorul de minuni, Mitropolitul Moscovei și alți sfinți împreună cu El, prot. Serghei Popescu a oficiat sfânta și dumnezeiasca liturghie la biserica ortodoxă „Sf. Împărați Constantin și Elena” din or. Imola.

În bisericile ortodoxe s-a citit fragmentul evanghelic de la Sf. Ev. Matei (8, 14-23) la care a a făcut referire în predica sa protoiereul Serghei Popescu.

Aţi auzit în fragmentul evanghelic cum un cărturar roagă să fie primit de Hristos şi să-L însoţească oriunde va merge, la care Mântuitorul îi răspunde –Vulpile au vizuini şi păsările cerului au cuiburi. Fiul Omului nu are însă unde să-şi plece capul” (Matei 8, 20).

Astfel, Hristos îi spune lui, dar şi nouă tuturor nu este uşor să mergi pe urmele paşilor Lui. Misiunea Sa dumnezeiască înseamnă oboseală, foamete, lipsă de adăpost, sete, frig, căldură, de multe ori inospitalitate a celor cu care te întâlneşti. mai mult…

Harul lui Dumnezeu suflă unde voieşte

1-56-768x512Un cuplu tânăr, fericit, de oameni cu adevărat dăruiţi Bisericii, dăruiţi în curăţenie, cu simplitate existenţială, îşi lasă viaţa în mâinile lui Dumnezeu.

Iar Acesta îi binecuvântează cu amândouă mâinile Sale. Îl întâlnesc pe Părintele Porfirie, cunoscutul şi luminatul sfânt al zilelor noastre, care le îmbrăţişează viaţa, cu fiecare amănunt al ei. Acest Părinte li se face scut de apărare în faţa oricărei primejdii, pavăză în faţa oricărei ameninţări; rugăciunea sa le zădărniceşte orice piedică.

Dumnezeu le dăruieşte cinci prunci plini de har şi de bucuria vieţii: două fete şi trei băieţi. Cea mai mare dintre aceştia este o fată, Eva – o fiinţă plină de talent şi înţelepciune, cu o inteligenţă de om matur. Avea trăsături cereşti şi un comportament plină de dulceaţă. Era iubită de toţi cei din jur. A ajuns la vârsta de doisprezece ani – un adevărat înger! „Cu cei ce Îl iubesc, Dumnezeu împreună lucrează spre bine” – aşa credeau, în chip tainic, părinţii şi Îl slăveau pe Dumnezeu: „Doamne, ce binecuvântare!” mai mult…

Viaţa Sfinților Apostoli Petru și Pavel

sf_petru_pavel_29_iulieSfântul Apostol Petru, care mai înainte de apostolie se numea Simon, era de neam iudeu, din hotarele Galileei cea din Palestina, dintr-o cetate mică şi neslăvită, care se numeşte Betsaida. El era fiul lui Iona, din seminţia lui Simeon, şi frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. El luând pe fiica lui Aristobol, care era frate cu Sfântul Apostol Varnava, a născut dintr-însa un fiu şi o fiică. Petru era simplu la obicei şi neînvăţat, însă temător de Dumnezeu; căci păzea poruncile Lui şi umbla înaintea Lui fără de prihană în toate lucrurile sale. Cu meşteşugul era pescar, căci, fiind sărac, îşi câştiga hrana casei sale din osteneala mâinilor, hrănindu-şi femeia, pe copii, pe soacră şi pe bătrânul său tată, Iona. Iar Andrei, fratele lui, trecând cu vederea deşertăciunile şi gâlcevile lumii acesteia, şi-a ales viaţa fără însoţire; şi, ducându-se la Sfântul loan Botezătorul, care propovăduia pocăinţa la Iordan, s-a făcut ucenicul lui. mai mult…