Taina Botezului

“Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.”
(Marcu 16, 16)
Крещение-Господне

Botezul creştin este Taina prin care omul, prin întreita afundare în apă şi prin rostirea formulei de către săvârşitor, din starea de robie a păcatului intră în starea harică, se renaşte spre o viaţă nouă, se face părtaş roadelor mântuirii prin jertfa crucii şi devine membru al Bisericii, cetăţean al noii împărăţii ai lui Dumnezeu. Ca şi celelalte Taine, Botezul a fost întemeiat de Însuşi Mântuitorul care, înainte de înalţarea la cer, le zice Apostolilor: “Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19). Botezul este absolut necesar pentru oricine dorește să fie un membru al Bisericii lui Hristos: „Adevărat, adevărat zic ţie: De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în împărăţia lui Dumnezeu. (Ioan 3,5).

Pentru botezul copiilor Biserica îi are drept garanţi pe părinţii şi naşii, care mărturisesc pentru aceştia credinţa creştină rostind Crezul şi care îşi iau îndatorirea ca finii lor să fie crescuţi de ei în credinţa Bisericii.

Naşul de Botez devine garant şi părinte spiritual al celui botezat. Rolul său în această Sfântă Taină este nu numai de a ţine lumânările în mâini şi de a mărturisi credinţa în locul getImage-34finului, ci mai ales răspunderea pe care şi-o asumă. Ei (naşii) vor fi cei dintâi care, mai mult decât părinţii trupeşti, vor trebui să dea seama în faţa Domnului de îndrumarea pe căile virtuţii pe care au dat-o celor ce au fost înfăţişaţi de către dânşii în faţa Sfântului Altar.

Cu regret, foarte mulţi dintre naşi, fie că nu ştiu, fie că nu vor, nu înţeleg şi nu acordă atenţia cuvenită calităţii de părinţi spirituali pe care o au faţă de finii lor. Unii dintre naşi se limitează doar la actele externe de natură materială, neglijind total tocmai ceea ce este mai important – latura spirituală.

Or rolul şi rostul naşilor este în primul rând acela de a-i creşte şi a-i îndemna pe finii lor în credinţa ortodoxă, în respectul faţă de muncă, în dragostea faţă de semeni, în păstrarea întregului tezaur de trăire şi simţire creştinească, moştenit din moşi-strămoşi.

La Sfântul Botez este suficient să fie un singur naş, de va fi copilul băiat să fie purtat în braţe de naş, iar, de va fi fată, să fie ţinută în braţe de către naşă.

Nu pot fi naşi de botez următoarele persoane:

– Cei necredincioși.
– Părinții pentru copiii lor.
– Persoanele nebotezate.
– Persoanele care sunt căsătoriți unul cu altul (sau mireasa şi mirele), nu pot boteza acelaşi copil, pentru că prin înrudirea spirituală viața de familie a acestora devine imposibilă.
– Copii care nu atins vârsta de 14 ani.
– Persoanele bolnave mintal.
– Cei care au venit în biserică în stare de ebrietate.

Botezul maturilor

getImage-14Maturii care doresc să se boteze trebuie să treacă un curs de catehizare. Canoanele Bisericii prevăd o perioadă de instruire a celor ce vor să primească Botezul.

O condiţie primordială pentru cei maturi care vor să primească Botezul este libera voinţă şi cunoaşterea celor mai importante prescripţii din învăţătura cretină. În vechime, dar şi în unele Biserici din zilele noastre, pentru candidaţii la Botez este indicată o perioadă de catehuminat de până la 3 ani. 

Omul care devine creștin, trebuie să renăscă pentru o nouă viaţă după cuvântul Domnului, care a spus: „De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele.” (In  14, 15), şi care le-a promis acestora “Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.” (Ioan 15, 10). Cel mai important pas pentru persoana botezată este o viață spirituală și morală activă, rugăciunea și faptele iubirii: „Ce folos, fraţii mei, dacă zice cineva că are credinţă, iar fapte nu are? Oare credinţa poate să-l mântuiască?” (Iacov 2, 14)

La Botez trebuie să ne prezentăm curaţi și ordonaţi. Femeile în necurăţie nu se pot apropia de cristelniță.
Femeile trebuie să fie fără machiaj și bijuterii, în îmbrăcăminte pentru femei.
Toți cei prezenţi trebuie să poarte cruciuliţe ortodoxe.

Este necesar de avut:
– Un document de identitate (pașaport)
– O cruciuliţă (ortodoxă)
– O cămașă și lumânări de botez (care pot fi procurate în pangarul Bisericii).
– Un prosop de culoare deschisă și ciupici.

 Instituirea Tainei Botezului

Taina botezului a fost instituită de Însuşi Mântuitorul. Ea a fost prefigurată încă din Vechiul Testament prin: circumciziunea fiilor lui Israel, ca semn al legământului lor cu Dumnezeu (Deut, 30, 6 ; Col., 2, 11 ; Rom., 2, 28-29). Botezul lui Ioan, aşa cum spune Ioan însuşi, nu este botezul creştin (Ioan, 1, 33), însă a preînchipuit botezul creştin, fiind în acelaşi timp un ritual pregătitor pentru primirea lui Mesia de către evrei şi adeverirea lui faţă de lume (Matei, 3, 11). Botezul lui Ioan, deşi era de la Dumnezeu (Ioan, 1, 33 ; Luca, 3, 2-3) şi se săvârşeşte prin cufundare în apă ca şi cel creştin instituit de Hristos, este totuşi inferior celui creştin fiindcă nu se conferea prin el harul dumnezeiesc. El era doar un botez al pocăinţei spre iertarea păcatelor (Matei, 3, 11; Luca,3,3).

Cu botezul lui Ioan s-a botezat, este adevărat, şi Mântuitorul, dar nu pentru că El avea nevoie de curăţire de păcate,   fiind   Dumnezeu-Omul, ci pentru a ne arăta importanţa şi lucrarea botezului pe care îl va institui şi a împlini Legea, ca să se descopere lumii taina lui Dumnezeu cel în Treime închinat, în numele Căruia să ne botezăm şi noi. Taina botezului a fost instituită de Hristos însuşi îndată după învierea Sa din morţi, odată cu trimiterea apostolilor la propovăduirea Evangheliei către neamuri :  “Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le  în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţndu-le să pazească toate câte Eu v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului” (Matei, 28, 19-20).

Botezul săvârşit însă cu o alta formula decât cea trinitară, prin care nu se exprimă distinct persoanele Sfintei Treimi, nu este valid şi nu a fost recunoscut niciodată ca valid de Biserică. De aceea, sinoadele au prescris rebotezarea tuturor celor care au fost botezaţi cu o formula incorecta (Can. 95, Sinodul V-VI; Can. 8, Laodiceea).

Înainte de Taina Botezului este obligatorie o discuţie cu preotul a celor care se pregătesc pentru botez, a părinților și nașilor copilului. Adulții, care vor primi Taina Sfântului Botez în prealabil se pocăiesc de păcatele săvărşite în perioada anterioară a vieţii în faţa preotului.