Liturghia în Duminica a 21-a după Rusalii

La data de 29 octombrie 2017, în Duminica a 21-a după Rusalii, la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul său de învăţătură părintele paroh a vorbit despre parabola Semănătorului și învățăturile sale.

În Evanghelia de astăzi, Îl vedem pe Dumnezeu Semănătorul care aduce sămânţa cuvântului Său în ogorul inimilor omeneşti. Din nefericire, unii creştini sunt nepăsători faţă de învăţătura sfântă, alţii au inimi de piatră, încât sămânţa se usucă, iar alţii sunt copleşiţi de bălăriile grijilor lumeşti care înăbuşă cuvântul. Numai unele inimi evlavioase sunt pământul bun care păstrează cuvântul şi-l fac să rodească. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii celor adormiți

Un loc special îl ocupă în calendarul creștin zilele consacrtate comemorării celor adormiți. Una dintre acestea este sâmbăta Moșilor de toamnă. 

La 28 octombrie 2017, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

La Dumnezeu toţi sunt vii, ne spune Evanghelia, doar că nu toți au aceeași soartă. Există numeroase exemple în tradiția bisericii, când celor vii li s-au descoperit eficacitatea rugăciunii lor pentru cei adormiți.  “Trecând în cealaltă lume, o persoană nu mai este capabilă să se ajute singură, dar poate fi ajutată de cei dragi care au rămas vii. Pentru dragostea adevărată, nimic nu este imposibil, ea este capabilă să depășească chiar și bariera existentă dintre  “această” și “cealaltă” lume. mai mult…

Pomenirea Morţilor sau Moşii de toamnă

Ziua de 28 octombrie va fi una cu o semnificaţie spirituală deosebită pentru toţi creştinii ortodocşi şi anume Pomenirea Morţilor sau Moşii de toamnă. Greu de crezut că va exista vre-un creştin care să nu vină la biserică sau să nu treacă prin cimitirul din satul sau oraşul natal, pentru a-şi aminti de cei plecaţi în lumea de dincolo. 
Bogaţii şi săracii, fără nici o deosebire, se pregătesc, fiecare dupa puterea sa, cu mese, pachete şi daruri, pentru a le oferi „de sufletul răposatului..”, cu nădejdea că Dumnezeu îi va mai ierta celui adormit din păcatele săvârşite în timpul vieţii cu fapta, cu vorba sau cu gândul.
Aceasta deoarece, conform credinţei creştine, cei ce mor împăcaţi cu Dumnezeu şi cu semenii lor se unesc cu Mântuitorul Hristos, primul care a biruit moartea.
Spre deosebire de alte religii, în creştinism, şi cei vii şi cei adormiţi (morţi) fac parte din Biserica lui Hristos. mai mult…

Liturghia în Duminica a XX-a după Rusalii – Adunarea generală Parohiei Moldovenești

În Duminica a XX-a după Rusalii, numită și Duminica Învierii fiului văduvei din Nain, la 22 octombrie 2017, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

După slujbă, pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, vorbind despre minunea învierii, pe care o săvârşeşte Mântuitorul.

Foarte mulți oameni își trăiesc viața de parcă nu ar exista moarte. Și lucrul acesta este adevărat, căci sufletul nostru este nemuritor. Hristos, înviindu-l pe tânăr ca şi cum l-ar fi trezit din somn, minimalizează și banalizează moartea, pentru a ne face să înțelegem ca moartea nu este cel mai tragic lucru care ni se poate întâmpla. Moartea nu este cel mai mare rău! Mulți sfinți care şi-au dat viaţa pentru Hristos au mers la moarte cu încredere şi curaj că Dumnezeu îi va învia. Ei nu vedeau în moarte, aşa cum credem și vedem noi, de multe ori, cea mai mare tragedie care ni se poate întâmpla. Căci nu de moarte ar trebui să ne fie frică, ci de acea viață pe care o ducem pe pământ și care trebuie să fie o pregătire pentru veșnicie. Să nu uităm niciodată că cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a dat omului este viața, pe care, dacă noi nu o facem să fie plăcută Tatălui ceresc, ne luăm osânda veșnică. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia

La data de 21 octombrie 2017,  când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Cuvioase Pelaghia , sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În predica sa părintele parhoh a vorbit despre faptul că Dumnezeu poate vindeca orice suflet care dorește să i se încredințeze și să se pocăiască. Un exemplu vorbitor în aces sens este și viața sfintei Pelaghia.

Sfânta Cuvioasă Pelaghia a fost artistă a teatrului din Antiohia. Era o femeie de moravuri ușoare. S-a convertit la creștinism, pocăindu-se pentru păcatele ei, datorită episcopului Non din Iliopoli. Acesta a botezat-o și i-a dat numele de Pelaghia, apoi a încredințat-o preacuvioasei diaconița Romana să o povățuiască pe calea cea bună. mai mult…

Invitație-Adunare Parohială la parohia ”Sfintele Mironosițe Femei” or.Parma

“Adunarea Parohială este compusă din credinciosii majori ai parohiei, barbați și femei, care marturisesc prin credința, faptele și ținuta lor morală, atașamentul față de Biserica Ortodoxă, de învățătura ei de credință și de instituțiile ei”.

Dragi enoriași, credincioși și iubitori ai Bisericii noastre Ortodoxe MD

Preotul Serghei vă invită să participați Duminica 22 octombrie 2017, după savârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, orele 13.00, Adunarea Parohială a comunității ortodoxe moldovenești din or.Parma. Scopul acestei Adunări va fi să inceapă procesul democratic de constituție al parohiei noastre și va fi cristalizat în următoarele decizii care trebuie discutate: mai mult…

Cei șapte ani de-acasă și din Biserică

Copiii trebuie educaţi duhovniceşte încă dinaintea vârstei de 6-7 ani. Nu trebuie ca înainte de a merge la şcoală ei să rămână lipsiţi de învăţătură sufletească, întrucât această vârstă este vremea „de aur” pentru a semăna şi a înrădăcina în ei tot ce este bun, şi de asemenea tot ce este rău… Se înţelege de la sine că inima omenească, la fel ca ogorul, nu poate rămâne pentru totdeauna pustie. Dacă în el nu vor fi semănate plantele cele bune, vor creşte negreşit cele rele…

Trebuie început cu lucrurile cele mai simple, elementare: cum să îşi facă semnul crucii, cum să stea la rugăciune, cum să intre în biserică, cum să se poarte în ea, cum să facă metanii şi aşa mai departe. Copiii trebuie învăţaţi treptat, fără să fie pierdute din vedere nici cele mai mărunte lucruri, pentru că şi clădirile cele mai mari sunt alcătuite din fire de nisip. mai mult…

Dumnezeu nu intră cu forța în sufletele noastre – să-L chemăm, ca să-L primim!

Așa cum în urma celor lipsiţi de Duhul Sfânt nu rămâne decât ruină, pustiu arzător, răutate, ură, sălbăticie, tot astfel în urma celor plini de darul Duhului Sfânt totul înverzeşte, înfloreşte şi învie. Fiarele se îmblânzesc ca mieii, cerul sloboade ploaie, pământul odrăsleşte tot felul de roade, iar omul se hrăneşte „cu lapte şi cu miere”.

Duhul Sfânt este apa vie care izvorăşte din Biserica lui Hristos. Revărsată din belşug în ziua Cincizecimii, această Apă Sfântă a crescut, devenind fluviu. Şi nu numai ţărmurile sănătoase ale fluviului, dar şi Marea Moartă a sufletelor noastre înverzesc şi învie la atingerea cu Duhul Sfânt. Apele sărate se fac bune şi dulci, fluviul se umple de peşti, iar Iisus îi spune lui Petru:„De acum înainte, vei fi pescar de oameni”(Luca 5, 10). mai mult…

Liturghia în Duminica a 19-a după Rusalii

La data de 15 octombrie 2017, în Duminica a 19-a după Rusalii, la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul său de învăţătură părintele paroh a vorbit despre una din legile de bază a învățăturii sale, despre iubire.

Bunătatea față de cei din jur este însăși condiția calității noastre de creștin. Prin ea se cunosc ucenicii și se recunosc prietenii Domnului. Iubirea aproapelui, indiferent că acesta îți este prieten sau vrăjmaș, este porunca de căpetenie a Legii celei noi, menite să creeze o atmosferă de pace și bunăvoire între oameni. mai mult…

Liturghia în ziua praznicului pomenirii Acoperământul Maicii Domnului

În fiecare an, la data de 14 octombrie, creştinii ortodocși sărbătoresc praznicul Acoperământul Maicii Domnului. În această zi de sărbătoare la Biserica ortodoxă în cinstea Sfinţilor Constantin şi Elena din or. Imola sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei le-a vorbit despre sărbătoarea de astăzi şi despre bucuria de a o avea pe Maica Domnului ajutătoare şi mijlocitoare.

Acoperământul Maicii Domnului este sărbătoarea rânduită de Biserică în amintirea arătării Maicii Domnului în biserica din Vlaherne. Pe 1 octombrie  911, se făcea priveghere în această biserică, pentru salvarea cetăţii care era asediată. La ora patru dimineaţa, Maica Domnului s-a arătat înaintea poporului, stând în văzduh şi rugându-se cu lacrimi. Sfântul Acoperământ era ţinut ţn maini deasupra capetelor credincioşilor. În jurul ei se aflau apostolii, sfinţii şi mucenicii. mai mult…

Cuvânt la Acoperământul Maicii Domnului ‒ Sfântul Serafim Sobolev

Iubiţilor, să n-o întristăm pe Preacurata Maică a Domnului prin păcatele desfrânării; să ne pocăim; nu numai pentru faptele desfrânate, dar şi pentru cugetele, dorinţele şi gândurile noastre necurate. Nu se ştie cât ne-a mai rămas de trăit şi dacă vom mai avea timp de pocăinţă, ca să îndepărtăm de la noi cuvintele înspăimântătoare ale Domnului: „În ce te voi găsi, în aceea te voi judeca” (vezi Iezechiel 3, 20; 18, 20-22).

Motivul marii sărbători a Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost minunata descoperire făcută Sfântului Andrei, cel nebun pentru Hristos, când a fost înălţat până la al treilea cer.

Aici el a văzut îngeri şi numeroşi sfinţi, dar nu a văzut-o pe Preacurata Maica Domnului, fapt pentru care s-a tânguit mult. I s-a spus că în acel moment Maica Domnului nu se găseşte acolo, deoarece se află pe pământ, mângâindu-i pe oamenii necăjiţi și suferinzi, dar că o va vedea în curând. mai mult…