Renaștere din apă și din Duh a micuților Dimitrie și Arianna

În a doua jumătate a zilei de sîmbătă, 29 februarie 2020, preotul Serghei Popescu a oficiat taina Sfântului Botez asupra pruncilor Dimitrie și Arianna la biserica „Sfintele Femei Mironosițe” din orașul Parma.

În această zi binecuvântată a nevredniciei noastre noi preotul Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat frumuseţea duhovnicească a Tainei Sfântului Botez și naşterea la o nouă viaţă în Hristos. Veşmântul cel nou pe care îl îmbracă creștinii la Botez, este Duhul Sfânt. Botezul nu este un simplu ritual ci o primire reală a lui Dumnezeu în fiinţa noastră, şi o comuniune continuă cu El până la sfârşitul lumii, şi dincolo în împărăţia cerurilor, în vecii vecilor.  mai mult …

De ce se ia binecuvântare de la preot şi i se sărută mâna?

Domnul a lăsat preoţii pe pământ şi le-a dat putere deosebită, ca harul Lui să se pogoare peste credincioşi prin ei.

Atunci când un credincios se apropie de un preot să-i ceară binecuvântare, Domnul îl binecuvântează pe preot, iar apoi preotul, pe credincios. Astfel, preotul este transmiţătorul harului lui Dumnezeu. Se sărută, de fapt, nu mâna preotului, ci mâna Domnului.

Să presupunem că vrem să primim binecuvântarea Domnului şi dorim să ştim cu exactitate dacă ne-a binecuvântat sau nu. Domnul a lăsat preoţii pe pământ şi le-a dat putere deosebită, ca harul Lui să se pogoare peste credincioşi prin ei.

Îndemnare, la această vreme de încercare

Iubiți frați întru Hristos, la această vreme de încercare pentru noi toți cu boala molipsitoare, Coronavirus în mai multe zone ale Italiei să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor, Care are puterea de a tămădui toată boala și toată neputința în popor (cf. Mt. 4, 23) ca, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a Sfinților Tămăduitori, a Sfântului Arhanghel Rafail, a Sfinților noștri Îngeri Păzitori și a tuturor Sfinților, să ne păzească și să ne apere de molima ce a cuprins țara în care trăim, Italia, contaminând tot mai multe persoane și făcând deja victime.

Întemeindu-ne pe tradiția de veacuri a Bisericii lui Hristos, le recomandăm credincioșilor: mai mult …

Vecernia iertării, uşa Postului Mare

La intrarea în Postul Mare, Sfinţii Părinţi au aşezat Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, numită şi Duminica iertării. Numele acesta vine de la rânduiala specială de slujbă ce se săvârşeşte în seara acestei zile: Vecernia iertării. Este o slujbă cu totul deosebită, la sfârşitul căreia cei prezenţi îşi cer iertare unii de la alţii într-o rânduială emoţionantă.

Această Vecernie începe ca sâmbătă seara: preoţii slujesc cu veşminte luminoase şi fac ieşirea din altar cu cădelniţa, în biserică fiind toate luminile aprinse. După imnul Lumină lină urmează prochimenul, o cântare din psalmii lui David care anunţă sfârşitul zilei şi începutul celei noi. Acest moment marchează, deci, intrarea în Postul Mare. Acum preoţii schimbă veşmintele luminoase cu cele mai întunecate de post. Tot acum se sting luminile în biserică, rămânând aprinse doar câteva candele şi lumânări. mai mult …

Săptămâna brânzei sau săptămâna albă

Această ultimă săptămână pregătitoare pentru Postul Mare are o rânduială specială atât din punct de vedere liturgic, dar şi practic.

În aceste zile nu se mai mănâncă produse şi preparate din carne. Hrana va exclude carnea, dar produsele lactate, ouă şi peşte se vor putea consuma inclusiv miercurea şi vinerea. Aceasta se face cu înţelepciune, pentru că trecerea lentă spre zilele de post negru din prima săptămână a Postului Mare nu va perturba sănătatea şi buna funcţionare a organismului. În acelaşi sens, deşi miercuri şi vineri se poate mânca şi lactate, ouă, peşte, aceasta se face doar după ajunare. Din această cauză nici Liturghia nu se săvârşeşte în aceste două zile, pentru postul special care se ţine. mai mult …

Bucuria duhovnicească prin rugăciunea comună la Mănăstirea moldovenească

În a doua jumătate a zilei de duminică, comunitatea parohiei ”Sfintele Femei Mironosițe” din orașul Parma, au avut bucuria duhovnicească de a se deplasa într-un pelerinaj la Mănăstirea Moldovenească nou înființată, unde se află și Catedrala Episcopală din or.Bologna(Gesso).    

”La slujba acatistului închinat Sf. Ierarh Luca al Crimeei, au venit să se roage împreună cu episcopul Ambrozie parintele protoiereu Serghie Popescu și credincioșii comunităților ortodoxe din orașele Parma și Imola ale Vicariatului moldovenesc din Italia.
După cântarea acatistului, Preasfinția sa a vorbit celor prezenți despre Sf. Luca și ia îndemnat pe toți să cheme cât mai des în rugăciuni pe acest mare ierarh al lui Hristos. Episcopul a mulțumit cordial părintelui Serghie, doamnei preotese și credincioșilor pentru dragostea, mărinimia și dărnicia de care au dat dovadă în organizarea acestui pelerinaj în spirit tradițional moldovenesc. Rugăciunea s-a încheiat cu o masă de sărbătoare oferită cu drag de pelerini”. mai mult …

Liturghia în Duminica lăsatului sec de carne, a Înfricoșătoarei Judecăți

În această Duminică, 23 februarie 2020, Biserica Ortodoxă se află în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți. La Biserica Ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe, Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu, parohul Bisericii. La Sfânta Liturghie, în toate bisericile ortodoxe s-a citit Pericopa Evanghelică de la Sfântul Evanghelist Matei (cap. 25, vs. 31-46) care ne prezintă Înfricoșătoarea Judecată.

Dacă am făcut binele, pentru noi Înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos nu va mai fi înfricoşătoare. Pentru noi, Hristos va fi binefacere, venind pe norii cerului. Dar pentru cei care au făcut răul, va fi lucrul acesta înfricoşare. Pocăinţa este singura cale de a scăpa de pedeapsa Dreptului Judecător, singurul mijloc care ne ajută să rămânem curaţi pentru a da răspuns bun atunci când stihiile lumii se vor schimba şi Fiul Omului va veni cu slavă, să judece viii şi morţii. Acum, cât mai avem vreme, să împlinim poruncile lui Dumnezeu, să ne îmbogăţim cu fapte bune şi să petrecem în vieţuire sfântă. mai mult…

✞ Slujba Parastasului-Pomenirea morților la parohia din or.Parma

La 22 februarie 2020, sîmbăta seara după slujba privegherii, cînd Biserica Ortodoxă face în această zi pomenirea generală a celor adormiți în nădejdea învierii și a vieții celei veșnice,  preotul Serghei a oficiat slujba parastasului, la Biserica „Sfintele Femei Mironosițe” din Parma, în prezența mulțimii de credincioși.

Slujba parastasului a fost săvîrșită pentru toți părinții și frații noștri care cu nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit în Domnul.

La final părintele Serghei a venit cu un cuvînt de învățătură în care a menţionat, că având în centru învăţătura despre învierea lui Hristos, garanţie a învierii tuturor, Biserica nu vede în moarte sfârşitul existenţei omului. De aceea, cei care au murit şi nu mai sunt printre noi nu sunt uitaţi: ei sunt pomeniţi la fiecare Sfântă Liturghie, iar sâmbăta, îndeosebi, se săvârşesc slujbe speciale, prin care Dumnezeu este rugat să le dăruiască fericirea cea veşnică. mai mult …

Pomenirea Morților în sîmbăta lăsatului sec de carne

Noi toţi avem datoria sfântă de a-i pomeni pe cei plecati in vesnicie prin rugaciuni facute in Biserica (Parastas, Panihidă, Ridicare) si prin milostenii date in numele lor. Deoarece cei răposaţi nu se mai pot ajuta pe sine când dau seama inaintea Judecatorului de faptele vietii lor pamantesti, bune sau rele (conform Luca 16: 19-31), noi ii putem ajuta prin rugaciunea Bisericii concretizata in Sfânta Liturghie, pomeniri si milostenii facute in numele lor. mai mult …

Moşii de iarnă-pomenirea morților

Înaintea Duminicii Înfricoşătoarei Judecăţi, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea tuturor celor din veac adormiţi întru dreapta credinţă.

Sfinţii Părinţi au rânduit ca sâmbăta să se facă pomenirea celor adormiţi, pentru că este ziua în care Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu sufletul în iad, ca să-i elibereze pe drepţii adormiţi. Pe de altă parte, sâmbăta e deschisă spre duminică, ziua Învierii Mântuitorului Hristos. Moşii de iarnă marchează începutul sâmbetelor morţilor, în număr de şapte, care se vor încheia sugestiv cu Sâmbăta lui Lazăr, înainte de Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. mai mult…