Sărbătoarea Naşterii Domnului la biserica în cinstea Sf.Femei Mironosiţe din or. Parma

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptatii, și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.”

Sfânta liturghie praznicală prilejuită praznicului împărătesc al Naşterii Domnului a fost oficiată la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma de către preotul Serghei Popescu la miezul nopţii.  După cum a avut loc evenimentul, în plină noapte, s-a adus aminte, trăind aceste clipe sfinte ale Întrupării Lui Iisus Hristos, veghind şi bucurându-ne de Marea Naştere.

În cadrul slujbei, părintele paroh a dat citirii pastoralelor la praznicul Nașterii Domnului a Mitropolitului Ioan și a Mitropolitului Vladimir.

În cuvântul său de învăţătură, pr. Serghei i-a felicitat călduros pe toţi cei prezenţi cu această sărbătoare care aduce în inima şi sufletul fiecăruia dintre noi nădejdea mântuirii, nădejdea unei noi vieţi, cu şi întru Hristos. mai mult …

Duminica dinaintea Nașterii Domnului

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, la data de 6 ianuarie 2019, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

După liturghie pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură creștinilor prezenți în biserică.

Ultima duminică dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului este Duminica Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, în care Biserica a rânduit să se citească Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 1, 1-25, unde se prezintă genealogia Mântuitorului sau Cartea neamurilor lui Iisus.

Întruparea lui Hristos, adică faptul că El S-a făcut om, nu a fost o întâmplare, ci a fost împlinirea unui plan al lui Dumnezeu pregătit din veșnicie, planul sau scopul pentru care El a creat lumea. Deci, taina Întrupării Fiului a fost o taină cunoscută de Dumnezeu înainte de facerea lumii.  mai mult …

Sâmbăta Dinaintea Nașterii Domnului

În Sâmbăta Dinaintea Nașterii Domnului, la 5 ianuarie, 2019, pr. Serghei Popescu a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica în cinstea sfinților împărați Constantin și Elena din or. Imola.

În cadrul slujbei, părintele paroh s-a adresat către creștini cu un cuvânt de întărire și zidire sufletească.

Am petrecut împreună un post și acum suntem în așteptarea sărbătorii care-l încununează, Nașterea Domnului. Este o sărbătoare pe care deși o sărbătorim la o anumită dată, am putea să o sărbătorim în fiecare zi. De ce? Fiindcă cu nașterea Mântuitorului toate s-au schimbat în lume. Din ziua în care Hristos s-a născut, am primit bucuria aflării Sale în lume. Însă această bucurie trebuie să fie o bucurie sfânta, una care nu primește nedreptatea și fărădelegea.   mai mult…

Pastorală la Naşterea Domnului

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Părinte Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

”Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi

pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”

(Luca 2, 14)

Preasfințiți arhipăstori, Preacucernici preoți şi diaconi,

Preacuvioși monahi şi monahii,

Iubiți întru Hristos Domnul frați şi surori,

La slăvitul şi luminatul praznic al Nașterii Pruncului dumnezeiesc, vă adresez tuturor părintești felicitări şi arhierești binecuvântări!

Cântarea îngerească a oștilor cerești, care au binevestit nașterea Mântuitorului în lume, răsună și astăzi în Biserica noastră, încălzindu-ne sufletele, întărindu-ne în credință și sădind adânc în inimile noastre adevărul: ”Că bun este Domnul; în veac este mila Lui şi din neam în neam adevărul Lui!”(Ps. 99,4).

În lumina acestui adevăr suntem chemați să trăim și să propovăduim și noi astăzi: ”că aşa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”(Ioan 3,16). mai mult …