Duminica dinaintea Nașterii Domnului

În Duminica dinaintea Nașterii Domnului, la data de 6 ianuarie 2019, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

După liturghie pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură creștinilor prezenți în biserică.

Ultima duminică dinaintea sărbătorii Nașterii Domnului este Duminica Sfinților Părinți după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos, în care Biserica a rânduit să se citească Evanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 1, 1-25, unde se prezintă genealogia Mântuitorului sau Cartea neamurilor lui Iisus.

Întruparea lui Hristos, adică faptul că El S-a făcut om, nu a fost o întâmplare, ci a fost împlinirea unui plan al lui Dumnezeu pregătit din veșnicie, planul sau scopul pentru care El a creat lumea. Deci, taina Întrupării Fiului a fost o taină cunoscută de Dumnezeu înainte de facerea lumii. 

Numai când ne pregătim îndelung pentru a primi un dar, atunci conștientizăm faptul cât de prețios este acest dar. Dumnezeu lasă pe oameni să dorească mai mult mântuirea, după ce au constatat că generații multe se nasc și apoi mor, una după alta, dar că acest curs nu este unul normal sau conform cu vocația omului de-a trăi veșnic, fiind creat după chipul lui Dumnezeu Cel nemuritor sau veșnic viu. 

Dumnezeu ne-a oferit darul veșniciei și e gata să ne ofere și darul mântuirii, să petrecem veșnici împreună cu El, însă nu e oblige, dacă ne dorim, să venim la El, dacă nu – suntem liberi și în acest caz, doar că trebuie să ne asumăm și consecințele.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne arată că lucrarea dumnezeiască mântuitoare pentru lume începe cu însăși zămislirea și nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Fiul Cel veșnic Se face om pentru ca oamenii care cred în El și se botează în numele Preasfintei Treimi să devină fii ai lui Dumnezeu după har.

Avem posibilitatea să petrecm veșnicia împreună cu Dumnezeu, sau fără El. Este o alegere pe care o putem face acum, prin viața și faptele noastre. Însă această alegere trebuie să fie una conștientă și fermă.

Dumnezeu ne înțelege neputințele și căderile, însă ne vrea ostași care știu pentru ce trăiesc și luptă în această viață. Dacă noi vom depune străduință, El ne va sprijini, dacă noi vom încerca să iubim, ne va dărui o dragoste și mai mare, dacă vom ierta semenilor, ne va ierta păcatele.  

Acum, când postul s-a apropiat de sfârşit şi Domnul „vine iarăşi” să ne aducă nouă cuvintele Evangheliei şi binecuvântările Împărăţiei, trebuie să dăm loc de găzduire şi de naştere lui Hristos, în casele noastre creştineşti şi în cămara tainică a sufletelor noastre.

Sfânta Evanghelie de astăzi ne cheamă și pe noi la pregătire duhovnicească în timpul care ne-a mai rămas până la Crăciun, ca să-L primim pe Hristos Domnul în sufletele noastre, în casele noastre, văzând că Dumnezeu Se face om, pentru ca noi oamenii să dobândim Împărăția cerurilor, spre slava Preasfintei Treimi și spre a noastră mântuire.

This entry was posted in ȘTIRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *