Sfânta Liturghie în Joia Mare

Joi în Săptămâna Patimilor, la data de 05 aprilie 2018, la Biserica Ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu, parohul Bisericii.

La final, Părintele Serghei a ținut un cuvânt de învățătură legat de încărcătura duhovnicească a Joii Mari, care are ca mesaj profunda smerenie prin exemplul Mântuitorului Hristos Care a spălat picioarele ucenicilor Lui. Ne-am minunat de Dumnezeu Cel ce spală picioarele omului şi care a rânduit ca şi noi să facem la fel. Pentru că a zis apoi: “Voi mă numiţi pe mine Învăţătorul şi Domnul şi bine ziceţi căci sunt. Deci dacă Eu Domnul şi Învăţătorul v-am spălat vouă picioarele voastre, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora, pildă v-am dat vouă ca şi voi să faceţi la fel” (În. 13, 14).

Este o poruncă a Mântuitorului ca să fim unii fată de alţii cinstitori, de a ne smeri unii în faţa altora, de a fi curăţitori ai fraţilor noştri. Pentru că duhovniceşte asta înseamnă şi la asta suntem chemaţi de către Domnul Hristos.

Pomenim și despre Cina cea de taină, ultima cină pe care a avut-o Domnul Hristos împreună cu ucenicii săi înainte de Sfintele Sale Pătimiri, când a rânduit ca cele ce le-a făcut El atunci, acolo, să se facă în continuare spre pomenirea Lui, căci luând pâine în sfintele, preacuratele şi fără prihană mâinile sale a sfinţit, a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor săi, zicând: “Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu care se frânge pentru voi spre iertarea păcatelor. Asemenea şi paharul după cină zicând: Beţi dintru acesta toţi, acesta este sângele Meu al legii celei noi care pentru voi şi pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Mt. 26, 26-27). 

Amintim în Joia cea Mare şi rugăciunea din grădina Ghetsimani, când Domnul Hristos L-a rugat pe Tatăl ceresc să treacă paharul suferinţelor de la El dacă este cu putinţă şi a precizat că vrea să împlinească voia Părintelui ceresc, pentru că a zis: “Nu voia Mea, ci voia Ta să se împlinească” (Mt. 26, 39).  

Astăzi mai pomenim şi prinderea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, arestarea lui în grădina Ghetsimani, când Iuda l-a sărutat şi i-a zis” “Bucură-te, Învăţătorule” (Mt. 26, 49), şi când cei care au venit împreună cu el l-au prins pe Domnul Hristos şi l-au dus la judecata lor, şi l-au dus să-l chinuiască.

În faţa Sfântului Potir cu dumnezeieştile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, cereştile şi de viaţa făcătoarele Taine ale lui Hristos, noi spunem Mântuitorului: “Nu-ţi voi da sărutare ca Iuda, nu voi spune Taina Ta vrăjmaşilor Tăi; ci, ca tâlharul mărturisindu-mă, strig Ţie: Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta”.

Ar fi bine să vedem și câte din cele amintite nu doar le cunoaștem și amintim, dar și câte din ele încercăm să împlinim în viața noastră. Să ne întărim în curaj, smerenie și dragoste, pentru ca să nu devenim vânzători ai Mântuitorului, ci adevărați prieteni ai Săi. Ne apropiem de Înviere, dar să nu uităm că nu ne putem bucura de ea, dacă nu vom trece inițial prin calea Crucii alături de Domnul nostru Hristos….

This entry was posted in ȘTIRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *