Denia celor 12 Evanghelii

Joi seara, în toate Bisericile Ortodoxe, se săvârșește Denia din Sfânta și Marea Vineri, numită și Denia celor 12 Evanghelii. Și la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din Parma credincioșii au participat la slujba Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri, oficiată de către  preotul Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Textele scripturistice care se citesc la această slujbă ne aduc înainte toate pătimirile suferite de Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Denia de Joi seara este cunoscută şi drept Denia celor 12 Evanghelii care vorbesc tocmai despre prinderea, procesul Mântuitorului şi despre Răstignirea Mântuitorului.

Îndelunga răbdare a Domnului nostru Iisus Hristos este preamărită după fiecare dintre cele 12 Evanghelii citite la Denia din Joia Mare. Pericopele evanghelice ale acestei slujbe alcătuiesc un tablou complet al suferinţelor Mântuitorului, culminând cu răstignirea şi moartea Sa pe Cruce. El este Singurul Care Se răstigneşte pe Sine, fără de păcat fiind, pentru ca noi să fim izbăviţi din robia păcatului.

La final, Părintele Serghei a ținut un cuvânt de învățătură.  Denia celor 12 Evanghelii este una dintre cele mai cutremurătoare slujbe de peste an, conţinând în sine toate Evangheliile Pătimirilor şi durerii Mântuitorului pe Cruce, precum şi Moartea Sa cea de viaţă făcătoare pentru noi. 

Mântuitorul Iisus Hristos nu a încetat să iubească pe Dumnezeu şi pe oameni, chiar şi în mijlocul suferinţei. Iubirea Sa este acum verificată prin durere, prin suferinţă. Iubirea Sa este îndelung răbdătoare. Evanghelia după Ioan, în capitolul 13, ne spune că: „Mântuitorul Iisus Hristos, iubind pe ai Săi cei din lume, i-a iubit până la sfârşit“. Iubirea Lui faţă de Dumnezeu se vede în aceea că nimic nu-L poate îndepărta de la împlinirea voii Tatălui ceresc.

În faţa morţii, în rugăciunea din Ghetsimani, Mântuitorul Se roagă şi spune: „Părinte, dacă se poate, să treacă paharul acesta de la Mine“, adică paharul suferinţei şi al morţii. Ca orice om care se teme de moarte şi de suferinţă, Mântuitorul săvârşeşte rugăciunea aceasta, dar îndată adaugă: „dar nu după cum voiesc Eu, ci precum voieşti Tu“. Voinţa Lui umană urmează voinţei divine, care este în acord cu Tatăl Cel veşnic.

Această taină a iubirii până la capăt, a iubirii mai tare decât păcatul, a iubirii lui Hristos mai tare decât trădarea, mai tare decât lepădarea, mai tare decât orice părăsire şi orice singurătate impusă Lui, este taina Crucii şi în ea se găseşte sămânţa Învierii. 

This entry was posted in ȘTIRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *