Sărbătoarea Naşterii Domnului la biserica în cinstea Sf.Femei Mironosiţe din or. Parma

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinței; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învățat să se închine Ție, Soarelui dreptatii, și să Te cunoască pe Tine, Răsaritul cel de sus, Doamne, slavă Ție.”

Sfânta liturghie praznicală prilejuită praznicului împărătesc al Naşterii Domnului a fost oficiată la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma de către preotul Serghei Popescu la miezul nopţii.  După cum a avut loc evenimentul, în plină noapte, s-a adus aminte, trăind aceste clipe sfinte ale Întrupării Lui Iisus Hristos, veghind şi bucurându-ne de Marea Naştere.

În cadrul slujbei, părintele paroh a dat citirii pastoralelor la praznicul Nașterii Domnului a Mitropolitului Antonie și a Episcopului Ambrozie.

În cuvântul său de învăţătură, pr. Serghei i-a felicitat călduros pe toţi cei prezenţi cu această sărbătoare care aduce în inima şi sufletul fiecăruia dintre noi nădejdea mântuirii, nădejdea unei noi vieţi, cu şi întru Hristos.

Această mare sărbătoare, acest început al tuturor sărbătorilor ne vorbeşte de această Taină mare a creştinismului, despre modul în care Dumnezeu, Cel nevăzut, Cel atotputernic, Creatorul cerului şi al pământului, a dorit, a putut şi a împlinit împăcarea Sa cu omul, pe care l-a zidit cu mâna Sa şi care s-a depărtat de El prin neascultare.

Să-L întâmpinăm pe Iisus Hristos cu păstorii şi cu îngerii, aducându-I ca dar viaţa noastră împodobită cu virtuţi şi inima noastră curată ca albul zăpezii. Să-L rugăm să reverse asupra noastră harul Său sfinţitor pentru ca, luptând lupta cea bună, să dobândim cununa neveştejită a mântuirii.

Cât de mare bucurie ar trebui să fie în inima creştină, căci an de an avem binecuvântatul prilej să participăm la Naşterea Mântuitorului, să exclamăm cu toţii: „Hristos se naşte, Slăviţi-L!”.

Prin Naşterea lui Hristos simţim că Dumnezeu este prezent în viaţa noastră, că nu este indiferent la ceea ce se întâmplă în lumea asta, că îşi revarsă dragostea peste toată creaţia sa.

După cum părinţii se bucură mult de naşterea unui copil, tot aşa şi bunii creştini se bucură nespus de mult şi prăznuiesc naşterea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos: Dacă pruncul nou venit în familie, aduce bucurie părinţilor pentru continuarea vieţii lor în acestă lume, bucuria Întrupării Fiului lui Dumnezeu ne dă înţelegerea că viaţa noastră continuă în veşnicie, dacă ne străduim să urmăm lui Hristos şi să împlinim în viaţa noastră voia cea sfântă a lui Dumnezeu.

Hristos vine în lume pentru fiecare dintre noi, şi pentru cei drepţi şi pentru cei păcătoşi, El îşi doreşte mântuirea noastră a tuturor. El îşi doreşte ca fiecare dintre noi să-l primească în sufletul său şi să înceapă o altă viaţă, o viaţă în ascultarea de Bunul Dumnezeu. Iar atunci când noi vom deveni împlinitori ai poruncilor şi legilor dumnezeieşti şi viaţa noastră va fi alta, mai împlinită şi mai fericită, căci deşi mulţi nu conştinentizează aceste lucruri, noi nu devenim nefericiţi că nu avem multe bunuri, dar de atât că nu-L avem pe Dumnezeu în sufletele noastre. Aceasta ar trebuie să fie grija noastră prioritară, să trăim mereu alături de Mântuitorul Hristos.

Fie ca pacea lui Dumnezeu, cântată în noaptea de Crăciun de sfinții Îngeri, să fie în inimile noastre, în casele noastre și în întreaga lume. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți.

This slideshow requires JavaScript.

This entry was posted in ȘTIRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *