Cum ești credincios, dacă nu mergi la biserică?

Eu am un program de angajare în viaţa religioasă şi programul începe cu frecvența la biserică. Adică să te duci la biserică în duminici şi sărbători, sau cel puţin în duminici, la Sfânta Liturghie. Fără aceasta nici nu poţi să consideri că cineva are o viaţă religioasă autentică. Unii zic: „Părinte, e drept că nu mă duc la biserică, dar să ştiţi că eu totdeauna ascult la radio sau privesc la televizor slujba”. Şi cum o asculţi: trântit pe pat, pe fotoliu? „Stau în genunchi şi în picioare, părinte.” Nu te uiţi la slujbă ca şi când te-ai uita la meci? Poate la meci te uiţi cu mai mult interes. Aşa că oamenii aceştia sunt superficiali.

Mi-a spus unul când am întrebat: „Ce faci tu când ar trebui să mergi la biserică şi nu mergi la biserică? Ce faci acasă?”. Şi a răspuns: „Mă uit la televizor”. Eu nu-s împotriva televizorului, dar sunt împotriva acelora care nu-şi împlinesc datoriile şi-şi fac vreme totuşi să se uite la televizor. Şi atunci am zis către el: „Ştii ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Îl ai pe Dumnezeu în spate şi televizorul în faţă. Du-te de acuma încolo şi schimbă-le. Pune pe Dumnezeu în faţă şi televizorul în spate”.Să ştiţi că eu pe aceia care nu merg la biserică nici nu-i socotesc oameni credincioşi.La păgâni îi număr! mai mult…

Liturghia în Duminica a XII-a după Rusalii

În Duminica a XII-a după Cincizecime, mai mulți credincioși au participat la Sfînta și Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către preotul Serghei Popescu la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma.

După rugăciunea Tatăl nostru… creştinii care s-au mărturisit şi au primit dezlegare de la duhovnic au fost împărtăşiţi cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu.

La finele Sfintei Liturghii preotul paroh a explicat credincioşilor ideia pericopei evanghelice de astăzi, de la Matei XIX, 16-26, a tânărului bogat doritor de desăvârșire, despre îndemnul de a ne îmbogăți în Dumnezeu și a conlucra cu Harul pe care ni-L dăruiește zi de zi. mai mult…

Din iubire, Dumnezeu ne-a oferit darul suprem: libertatea alegerii

Suntem liberi să alegem dacă ne ducem sau nu la întâlnirea cu Hristos, sau dacă ne vedem de „treburile noastre”. Suntem liberi. Este marele privilegiu care ne-a fost dat la Creaţie. Este marea taină a lumii oamenilor. Dumnezeu a găsit în acordarea libertăţii forma ideală a unei omeniri care să se simtă demnă şi independentă, până la riscul de a se priva chiar de El.

Trebuie să remarcăm, înainte de orice, că a merge după Mântuitorul, adică a-I urma învăţăturile, e la voia noastră. E la voia noastră să ne ducem la întâlnirea cu El, sau să ne vedem de treburile noastre. Suntem liberi. E marele privilegiu care ne-a fost dat la creaţie. E marea taină a lumii oamenilor. mai mult…

Taina Sfântului Botez asupra pruncii Lia

n a doua jumătate a zilei de duminică, 20 aprilie 2017, pr. Serghei Popescu a oficiat Taina Sfântului Botez asupra pruncii Lia în parohia Sfintelor Femei Mironosiţe din orașul Parma.

Pe lângă acest prenume frumos şi plin de semnificaţie, LIA, pr. Serghei a menţionat faptul că prunca a primit şi numele de creştină, primind înger de lumină şi haina luminoasă a sufletului. Acest adevăr îl descoperim din rânduiala Tainei Botezului în care este menţionat: şi-i dă ei înger de lumină…, haină luminoasă dă-mi mie Hristoase Dumnezeule…, Scrie-o pe ea în cartea vieţii mai mult…

Duminica a XI-a după Cincizecime

n Duminica a XI-a după Cincizecime, preotul Serghei Popescu a oficiat Sfânta şi Dumnezeieasca  Liturghie în locașul sfânt “Sf.Mironosițe Femei” din oraşul Parma.

La finele Sfintei Liturghii părintele Serghei a rostit un cuvânt de învățătură, tâlcuind semnificațiile duhovnicești  pericopei evanghelice de astăzi: ,,Iubiţi credincioşi, Astăzi, cînd Sfînta Evanghelie vorbeşte de datoria de a ierta pe cei ce ne greşesc. Domnul nostru Iisus Hristos, ne învaţă că toată Legea şi proorocii, se reazemă pe două porunci, adică să iubim pe Dumnezeu şi pe aproapele nostru. Mila este una din faptele bune care izvorăşte din dragoste, după mărturia Sfîntului Apostol Pavel, care zice: Dragostea se milostiveşte. Cine nu are milă de fratele său este semn că acela nu are dragoste şi petrece în întunericul urii de fraţi. mai mult…

Schimbarea la Față a Domnului Hristos

????????????????????????????????????

D (4)e praznicul Schimbarea la Față a Domnului Dumnezeului și Mîntuitorului nostru Iisus Hristos preotul paroh Serghei a oficiat Sfânta și Dumnezeiască Liturghie în biserica cu “Sf.Constantin și Elena” din orașul Imola.

În cadrul Sfintei Liturghii  s-a săvîrșit sfințirea strugurilor și a roadelor noi de fructe și legume, ca semn de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu care dăruieşte oamenilor darurile Sale, daruri care se obţin prin binecuvântarea lui Dumnezeu. mai mult…

Sinaxar-Schimbarea la Faţă a Domnului

transfiguration-iconLa şase zile după ce a spus ucenicilor Săi : “Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăţia lui Dumnezeu venind întru putere” (Matei 16, 28 ; Marcu 9, 1), Iisus îi luă pe Apostolii Săi preferaţi : Petru, Iacov şi Ioan ; ducându-i deoparte, urcă pe un munte înalt – muntele Taborului în Galileea – ca să se roage. Se cuvenea într-adevăr ca cei care aveau să asiste la suferinţa Sa la Ghetsimani şi care aveau să fie martorii cei mai importanţi ai Patimilor Sale, să fie pregătiţi pentru această încercare prin priveliştea slăvirii Sale: Petru, pentru că tocmai îşi mărturisise credinţa în dumnezeirea Sa ; Iacov, căci a fost primul care a murit pentru Hristos ; şi Ioan care mărturisi din experienţa sa slava dumnezeiască, făcând să răsune ca “fiu al tunetului” teologia Cuvântului întrupat. mai mult…

Sfântul Prooroc Ilie sau Lucrarea sfinţilor în lume

Lumea în care trăim astăzi nu mai este lumea pe care Dumnezeu a creat-o la început, „bună foarte”, ci una alterată, deformată. Lumea creată de Dumnezeu, adică pământul şi toate cele existente pe el, în frunte cu omul, erau curate. Exista o deplină armonie între om şi Dumnezeu, între om şi om, între om şi natură, iar starea de fericire a raiului urma să fie extinsă pe tot pământul, sporind până la starea de împărăţie a lui Dumnezeu. Datorită păcatului primului om – Adam – lumea a ajuns într-o stare de nefericire, dezarmonie, degradare, suferinţă şi chin. 

Totuşi, în dragostea şi purtarea Lui de grijă, Dumnezeu nu a părăsit lumea, ci a căutat, când prin pedepse, când prin manifestări de bunătate, să o întoarcă către Sine. Atât în vechime, cât şi în prezent, Dumnezeu alege oameni cu care şi prin care poate comunica cu lumea, spre îndreptarea ei. Aceştia sunt Sfinţii. mai mult…