Aviz – Binecuvântarea anului școlar

iisusÎn atenția părinților, elevilor, studenților!

ora 09.00 – Duminica 13 septembrie în parohia cu ocrotitoarele
“Sfintele Femei Mironosițe”
din or.Parma,
în cadrul Sfintei  Liturghii se vor înălța rugăciuni de începerea anului școlar, la fine va fi oficiat slujba Te-Deumului binecuvîntării anului școlar pentru învățăcei, ca astfel să fie o bucurie pentru părinții lor și o binecuvântare pentru Sfânta Biserică.

Doamne ajută!line (2)

Slujba Acatistului Maicii Domnului “Izvorul Tămăduirii”

Sîmbătă, în Săptămâna Luminată la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma Slujba Acatistului Maicii Domnului “Izvorul Tămăduirii” a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cadrul slujbei au fost ridicate rugăciuni către familia proprie și a Comunității, pentru cei bolnavi, pentru medici, infermiere pe toți care luptă cu acest virus, ca să ne ferească de boala molipsitoare și să ne întărească credința statornică și dragostea frăției noastre în aceste momente de încercare. mai mult …

Săptămâna Patimilor – Semnificaţia fiecarei zile din săptămână

Iatã-ne ajunsi la ultima treaptã a urcusului duhovnicesc pe care Postul ne-o pune în fațã: Sãptãmâna Patimilor sau Sãptãmâna cea Mare.

În timpul ei ne reamintim si retrãim ultimele zile din viata Mântuitorului, cu întreaga lor tensiune si dramã lãuntricã, într-o stare de sobrietate si mãretie în acelasi timp, de tristete, dar si de bucurie, de pocãintã, dar si de nãdejde. Fiecare zi are un înteles si un mesaj foarte clar si adânc.

Primele trei zile se numesc mari si sfinte pentru cã reamintesc sensul eshatologic al Paştelui. A patra zi, joi, marcheazã cea din urmã Cinã a Domnului cu ucenicii Sãi si trãdarea lui Iuda. A cincea zi, vineri, numitã si “Pastile Crucii”, este cu adevãrat începutul Pastelui (Trecere), iar sâmbãtã este ziua în care tristetea este transformatã în bucurie prin omorârea mortii. mai mult …

În atenția preoților și credincioșilor

În atenția preoților și credincioșilor
Vicariatului moldovenesc al Patriarhiei Moscovei în Italia!

 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în ședința prezidată de Preafericitul Patriarh KIRIL la 11 martie, a adoptat o declarație specială prin care suntem îndemnați la respectarea strictă a cerințelor sanitaro-igienice și a ordonanțelor impuse de autorități în situație epidimiologică cu risc sporit.

În vederea întreprinderii măsurilor de contracarare a răspândirii epidemiei de coronavirus Covid-19 autoritățile statului italian, precum și ierarhii Bisericii romano-catolice la 8-9 martie current au emis ordonanțe, care prevăd următoarele:

– pînă la 3 aprilie sunt suspendate toate slujbele religioase și se interzic adunările credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciunea comună; mai mult …

Liturghia în Duminica întâi din Postul Mare, a Ortodoxiei

În Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei, preotul Serghei Popescu a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

La finele slujbei a fost oficiat Te-Deumul în cinstea Triumfului Ortodoxiei care prăznuim astăzi.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei a arătat că sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credinţe. Nimeni nu poate fi creştin ortodox dacă nu cinsteşte sfintele icoane. Ele nu se adaugă la credinţa ortodoxă, ci exprimă credinţa ortodoxă într-o formă completă, ca mărturisire de credinţă prin cuvânt şi imagine, prin rugăciune în faţa icoanei lui Hristos şi a sfinţilor Lui zugrăviţi pe icoane. mai mult …

Liturghia în prima sâmbătă din Postul Mare

În Sâmbăta întâia a Postului Mare, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Teodor Tiron, sfânta liturghie în biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma a fost săvârșită de protoiereul Serghei Popescu.
Cu acest prilej, pr. Serghei, parohul bisericii, s-a adresat către creștinii adunați la sfânta liturghie cu un cuvânt de învățătură despre Sfântului Teodor Tiron și minunea colivelor.

Astăzi avem un praznic dublu, pentru că în el ne bucurăm atât de minunea colivelor, cât și de nevoințele mucenicești ale Sfântului Teodor. mai mult …

Joi-A patra parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

În a patra zi a Postului Mare, în biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or.Parma, a fost oficiată ultima parte a Canonului de Pocăință al Sfântului Andrei Criteanul în cadrul Slujbei Pavecerniţei Mari către pr. Serghei Popescu.

În această zi s-a încheiat citirea Canonului cel Mare, împărțit în patru părți, ce au fost citite în primele patru zile din această săptămână. Acest Canon se va mai citi în acest post, integral, la Slujba Deniei din Joia săptămânii a cincea.

La finalul slujbei părintele Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi. În cuvântul său, părintele a arătat că acest canon al Sfântului Andrei Criteanul este în primul rând o cântare de pocăinţă care ne prezintă foarte multe exemple de oameni care şi-au recunoscut păcatele, s-au căit şi s-au întors la Dumnezeu. mai mult …

Mercuri-A trea parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

În seara zilei de miercuri a primei săptămîni din Postul Mare, la 4 martie 2020, preotul Serghei Popescu a oficiat Pavecernița Mare cu citirea Canonului a Sf. Andrei Criteanu la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei le-a vorbit creştinilor despre adevărata natură a pocăinţei, pozitivă şi dătătoare de lumină, se manifestă în mod vizibil în viaţa Bisericii mai ales prin trei expresii caracteristice: liturgică – în timpul Postului Mare, sacramentală – în Taina Spovedaniei şi personală – în darul lacrimilor.
mai mult …

Marți-A doua parte a Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, în a doua zi a Postului Mare, preotul Serghei a oficiat a doua parte a Slujbei Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

La finalul slujbei, părintele a rostit și un cuvânt de învățătură, în care a accentuat importanța pocăinței.

Partea cea de-a doua a canonului din seara aceasta ne arată că pentru a dobândi iertare de la Dumnezeu trebuie să ne aflăm într-o stare de pocăinţă, să plângem pentru păcatele noastre, să ne întristăm pentru ele. Însă, tristeţea aceasta trebuie să fie o tristeţe plină de speranţa că la capătul eforturilor noastre duhovniceşti ne vom bucura de iertarea păcatelor, de binecuvântarea lui Dumnezeu şi de reînfierea noastră ca fii ai Preasfintei Treimi. De aceea şi atunci când Mântuitorul în Predica de pe munte se referă la postire, El ne îndeamnă să nu fim trişti ca făţarnici, pentru că tristeţea în gândirea Sfinţilor Părinţi este un păcat pe care trebuie să îl regretăm. mai mult …

Luni-Prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, în prima zi a Postului Mare, prot.Serghei Popescu a oficiat slujba Pavecerniţei mari împreună cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Creştini s-au adunat pentru a partcipa la această slujbă pentru iertarea păcatelor și întărire întru credință.

Părintele Serghei la fine a rostit un cuvânt de învăţătură despre canonul Sfântului Andrei Criteanul și despre ridicarea noastră din starea de păcat.

Sufletul care se pocăiește, devine din nou luminos şi plin de nădejde, către aceasta ne îndeamnă acest canon, căci el ne prezintă marii păcătoși care s-au pocăit și s-au ridicat din păcat devinind exemplu ai pocăinței pentru întreaga Biserică, dar și rugători pentru cei ce se luptă cu păcatul sau se curăță de el prin pocăință. mai mult …

Cuvânt la începutul Postului Mare

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, să mulţumim Bunului Dumnezeu că ne-a învrednicit să ajungem şi anul acesta la poarta Sfântului şi Marelui Post.

Vechimea postului este încă de la începutul lumii. De aceea, când a dat Dumnezeu cele zece porunci pe Muntele Sinai, n-a mai pus şi porunca postului, zic Sfinţii Părinţi, pentru că ea era mai veche. Aceasta era porunca cea preaveche din Rai dată omului.

Postul nu s-a pus la întâmplare în Biserica lui Hristos, ci este rânduit de Mântuitorul, de Sfinţii Apostoli, de Sinoadele Ecumenice ale Bisericii şi de toţi Sfinţii Părinţi. Astfel, să postim de mâncare, dar mai ales să postim prin înfrânarea tuturor simţurilor noastre prin care păcătuim. Să ne manifestăm dragostea noastră faţă de Dumnezeu, dar şi faţă de semenii noştri prin milostenie: „Milă voiesc, iar nu jertfă” – spune Mântuitorul (Mt. 9, 13)
mai mult …