Duminica Intrării Domnului în Ierusalim

În Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, la 21 aprilie 2019, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma s-au adunat numeroşi credincioşi, pentru a primi Sfintele Taine şi a intra astfel în Săptămâna Mare, a Patimilor, uniţi cu Hristos şi întăriţi în credinţă şi fapte bune.

Mântuitorul Se apropie de poarta  Ie­rusalimului. Un îm­părat se apropie să intre cu triumf în ce­tate. Şi ce umil este acest împărat! Şi ce umili sunt şi însoţito­rii Lui, apostolii, care Îl urmează pe jos şi desculţi! Însă cu ei duc puterea unei Imparătii ce va dura pâ­nă la sfârşitul vea­curilor.

Norodul începe a rupe ramuri de finic. „Unii îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau în calea Lui”. Noroadele care mergeau înainte şi cele care veneau în urmă strigau: „Osana, Fiul lui David. Binecuvântat este Cel ce vine întru Numele Domnului” (Matei 21,8-9). Iisus intră în cetatea Ierusalimului. mai mult …