Taina Botezului-Renaşterea Spirituală

În după amiaza zilei de sîmbătă, 23 februarie 2019, preotul Serghei Popescu, a oficiat Taina Sfântului Botez în Locașul Sfânt „Sfintele Mironosițe Femei” din orașul Parma. În parohia noastră astăzi este o zi specială şi plină de bucurie, Noii-încreştinați sau îmbrăcat astăzi în haina Botezului.  Un moment deosebit în viaţa lor, dar şi desigur în cea a părinţilor.

“Ce minunată şi dumnezeiască lucrare este sfântul botez! Ce taină mai presus de minte şi de înţelegere omenească! Prin scufundarea în apă, prin anumite semne văzute, ce însoţesc sfîntul botez, prin binecuvîntarea preotului, se revarsă Duhul lui Dumnezeu dătător de viaţă, făcîndu-ne din oameni muritori şi supuşi păcatului copii ai lui Dumnezeu şi moşteni ai împărăţiei Sale” – a spus părintele Serghei după  încreştinarea lor. Totodată el a mai menţionat şi că  prin Botez, se produce moartea omului vechi şi renaşterea lui la viaţa adevărată a lui Hristos. Odată cu aceasta, omul se spală de păcatul strămoşesc şi se imprimă chipul lui Hristos în el. Prin aceasta, omul, unindu-se cu Hristos, este introdus în Biserică.

Iar unul din cele mai mari daruri pe care Dumnezeu îl face omului, sunt copiii. “Lăsaţi copiii să vină la Mine, şi nu-i opriţi că a unora ca aceştia este Împărăţia cerurilor”(Mt 19, 14), înţelegând prin aceasta că ni-i încredinţează pe copii ca apoi să îi încredinţăm noi Lui. Copilul care se naşte din noi nu este rodul întâmplării sau numai al propriei noastre dorinţe ci el vine prin hotărârea lui Dumnezeu de a aduce pe lume un suflet prin noi, făcându-ne astfel împreună creatori cu El. Iar prima grijă pe care noi o avem este Botezul – naşterea din nou din apă şi din Duh – prin care copilul este înfiat, adică devine şi fiu al lui Dumnezeu.

În încheiere au primit sfaturi şi cei care trebuie să aibă grijă de viaţa spirituală a celui botezat, adică naşii acestora. Naşul se leagă cu finul şi cu părinţii lui „printr-o rudenie spirituală, care este mai mare decât cea după trup, deoarece el se numeşte părinte duhovnicesc” şi această legătură trebuie păstrată pe toată durata vieţii care nu ar fi împrejurările vieţii.

Felicităm părinţii, naşii şi pe toţi cei prezenţi la acest moment, iar pruncul nou botezat să vă crească mare, sănătos, credincios, mereu sporind în fapte bune, în dragoste faţă de Hristos, faţă de Biserica Sa cea drept măritoare, spre bucuria lui şi a părinţilor lui.
Întru mulţi şi binecuvântaţi ani!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *