Renașterea-taina începătoare…

La data de 25 noiembrie 2018, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma a fost oficiată taina Sfântului Botez, săvârșită de parohul bisericii pr. Serghei Popescu.

Cu această ocazie, părintele Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat frumuseţea duhovnicească a Tainei Sfântului Botez și naşterea la o nouă viaţă în Hristos. Veşmântul cel nou pe care îl îmbracă creștinii la Botez, este Duhul Sfânt. Botezul nu este un simplu ritual ci o primire reală a lui Dumnezeu în fiinţa noastră, şi o comuniune continuă cu El până la sfârşitul lumii, şi dincolo în împărăţia cerurilor, în vecii vecilor. 
mai mult …

Liturghia în Duminica a 26-a după Rusalii

Duminică, 25 noiembrie 2018,  când Biserica Ortodoxă se află în Duminica a 26-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv), la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

Vorbinu-le creştinilor adunaţi în această zi în sfânta biserică, pr. Serghei a evidenţiat importanţa iubirii aproapelui.

Un legiuitor L-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa veşnică. Domnul i-a răspuns prin pilda bunului samarinean, care s-a milostivit de omul rănit ce zăcea în drum şi l-a ajutat cu multă compasiune şi iubire. mai mult …