Cuvânt la începutul Postului Nașterii Domnului

Iubiții mei fii sufletești, frați și surori întru Hristos,

e aflăm la începutul Postului Naşterii Domnului, numit şi Postul Crăciunului. Postul Crăciunului aminteşte de postul îndelungat al patriarhilor şi drepţilor din Vechiul Testament.

Mare este puterea și importanța postului pentru noi! Pentru că ne ajută și conduce prin trăire să urcăm spre Dumnezeu, asemenea lui Rut, rudenia lui Avraam.

Postul Naşterii Domnului este un post al împăcării cu ceilalți, dar și cu noi înșine, este bucuria noastră, dar și a lui Dumnezeu, este un nou început.

Însuși Mântuitorul Hristos ne învață cum să postim: „Iar când postiţi, nu fiţi posomorâţi ca făţarnicii; că ei îşi mânjesc feţele ca să le arate oamenilor că ţin post; adevăr vă grăiesc, îşi iau plata lor. Tu însă, când posteşti, unge-ţi capul şi spală-ţi faţa pentru ca nu oamenilor să te arăţi că posteşti, ci Tatălui tău Care este întru ascuns; şi Tatăl, Care vede întru ascuns, îţi va răsplăti la arătare” (Matei, 6, 16-18). mai mult …

Postul Nasterii Domnului-numit şi postul bucuriei

Astăzi 28 noiembrie, începe Postul Naşterii Domnului. Acest post ţine 40 de zile şi se încheie în ajunul praznicului, pe 6 ianuarie.

Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului închipuie ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament care aşteptau venirea unui Izbăvitor. După cum aceia au aşteptat venirea lui Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să îl aşteptăm şi noi creştinii şi să întâmpinăm prin ajunare (post) pe Cuvântul lui Dumnezeu Cel Întrupat, născut din Fecioara Maria. Postul Crăciunului este un post al bucuriei pentru că el precede o sărbătoare a bucuriei: Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos. Despre folosul oricărui post Sfântul Ioan Gură de Aur ne precizează că: „postul potoleşte trupul, înfrânează poftele cele nesăbuite, curăţeşte şi înaripează sufletul, îl înalţă şi îl urmează”. mai mult …

Renașterea-taina începătoare…

La data de 25 noiembrie 2018, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma a fost oficiată taina Sfântului Botez, săvârșită de parohul bisericii pr. Serghei Popescu.

Cu această ocazie, părintele Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat frumuseţea duhovnicească a Tainei Sfântului Botez și naşterea la o nouă viaţă în Hristos. Veşmântul cel nou pe care îl îmbracă creștinii la Botez, este Duhul Sfânt. Botezul nu este un simplu ritual ci o primire reală a lui Dumnezeu în fiinţa noastră, şi o comuniune continuă cu El până la sfârşitul lumii, şi dincolo în împărăţia cerurilor, în vecii vecilor. 
mai mult …

Liturghia în Duminica a 26-a după Rusalii

Duminică, 25 noiembrie 2018,  când Biserica Ortodoxă se află în Duminica a 26-a după Rusalii (a Samarineanului milostiv), la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

Vorbinu-le creştinilor adunaţi în această zi în sfânta biserică, pr. Serghei a evidenţiat importanţa iubirii aproapelui.

Un legiuitor L-a întrebat pe Mântuitorul Hristos ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa veşnică. Domnul i-a răspuns prin pilda bunului samarinean, care s-a milostivit de omul rănit ce zăcea în drum şi l-a ajutat cu multă compasiune şi iubire. mai mult …

Importanţa fundamentală a dragostei…

Astăzi, 24 noiembrie 2018, preotul paroh Serghei Popescu, a oficiat Taina Sfintei Cununii și a Botezului, la Biserica Ortodoxă în cinstea Sființilor Împărați Constantin și Elena din or. Imola.

Părintele Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură pentru cei prezenți menţionând despre importanţa fundamentală a dragostei, răbdării şi a creşterii de prunci buni, în cadrul unei familii creștine.

Părintele a  menţionat că Cununia este Sfânta Taina prin care, după făgăduința mirelui și a miresei dată liber în fața preotului, de a trăi împreună în iubire toată viața, pentru a naște și a crește copii și a se ajuta reciproc, li se împărtășește harul dumnezeiesc care întărește și înalță însoțirea lor naturală, prefăcându-o într-o desăvârșită și curată legătură, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică. mai mult …

Liturghia în ziua pomenirii Sfântului Mare Mucenic Mina

Mucenicul Tău, Doamne, Mina întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

La data de 24 noiembrie 2018, când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Mina pr. Serghei Popescu a oficiat sfânta liturghie la Biserica Ortodoxă în cinstea Sființilor Împărați Constantin și Elena din or. Imola.

În cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, pr. Serghei a vorbit despre viața sfântului Mina și curajul său de a-și mărturisi credința. mai mult …

Cei șapte arhangheli care stau înaintea lui Dumnezeu

Cele şapte duhuri care stau înaintea lui Dumnezeu poartă numele Dumnezeului Celui viu:  Mihail,  Gavriil,  Rafail,  Varahil,  Gudiil,  Salateil şi Uriil.

A venit unul dintre cele şapte duhuri care stau înaintea lui Dumnezeu”. Aceştia poartă numele Dumnezeului Celui viu: Mihail,  Gavriil,  Rafail,  Varahil,  Gudiil,  Salateil şi Uriil. Toţi au terminaţia „il”. Ştiţi ce înseamnă? Înseamnă Dumnezeu! Ştiţi care este adevăratul nume al Arhanghelului Mihail? „Miha” înseamnă putere şi „il”, Dumnezeu, El se tălmăceşte „puterea lui Dumnezeu”.  mai mult …

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Soborul Sfinţilor îngeri se prăznuieşte de Biserică cu bună cinste după predaniile părinţilor insuflaţi de Dumnezeu, care au lepădat de mult credinţa cea rea a închinării de îngeri care era la eretici şi la închinătorii de idoli. Căci încă în Legea Veche, când poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuţi după asemănarea făpturilor văzute, câte sunt în cer, sus şi pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui Dumnezeu, precum şi lunii şi stelelor, pe care le socoteau că au suflet viu.

    Tot cu astfel de închinăciune şi cu jertfe se închinau ei şi îngerilor, despre care lucru se pomeneşte în cărţile împăraţilor, unde zice: “Se cade a aduce tămâie lui Baal şi soarelui, lunii, planetelor şi la toată puterea cerului, adică îngerilor, căci aceştia sunt ostaşii cereşti”. Acea credinţă rătăcită a închinării de îngeri se înmulţise şi în zilele Sfinţilor Apostoli, pe care dezrădăcinând-o Sfântul Apostol Pavel, grăieşte astfel în Epistola sa către Coloseni: “Nimeni să nu vă amăgească pe voi, vrând aceasta în smerita cugetare şi în slujba îngerilor, învăţând cele ce nu ştiu, în deşert fiind îngâmfat de gândirea trupului său şi neţinând capul (adică pe Hristos)”. mai mult …

Liturghia în duminica a 25-a după Rusalii-Vindecării fiicei lui Iair

În duminica Vindecării fiicei lui Iair, la 18 noiembrie 2018,  la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În predica sa, pr. Serghei le-a vorbit celor prezenţi despre vindecările pe care le-a  făcut Mântuitorul pentru femeia cu scurgere de sângere şi fiica lui Iair.

Cuvintele acestea, “Nu te teme, crede numai și se va izbăvi fiica ta “, sunt cuvinte pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a rostit în legătura cu învierea fiicei lui Iair. Dar ar trebui să știm și faptul că cuvintele Evanghelei, nu sunt niște relatări a unor istorii și minuni. Sunt cuvine de învățătură pentru noi toți. Și dacă Hristos îl îndeamnă pe Iair la credință, la fel ne îndeamnă și pe noi. mai mult…

Cu cât avem mai multe, cu atât ar trebui să fim mai aproape de Dumnezeu

De ce, de atâtea ori, Mântuitorul se întristează că cei bogaţi nu vor intra în Împărăţia Cerurilor şi de ce bogăţia este o piedică în calea mântuirii? Dumnezeu a făcut lumea şi a binecuvântat-o. Nimic din creaţie nu a fost rău înainte de căderea omului în păcat. 

Dacă revedem cu ochii minţii Evangheliile şi Epistolele care se citesc în Biserică la slujbele din decursul unui an liturgic, vom vedea că adeseori problema bogaţilor şi a bogăţiei revine adesea în învăţătura lui Iisus. În Evanghelie avem pilda despre bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, avem întâlnirea lui Iisus cu tânărul bogat, iar în Epistola Sfântului Iacov găsim o adevărată izbucnire împotriva celor bogaţi, nemilostivi şi snobi.

Oare de ce atâta preocupare pentru cei avuţi şi averile lor? De ce, de atâtea ori, Mântuitorul se întristează că cei bogaţi nu vor intra în Împărăţia Cerurilor şi de ce bogăţia este o piedică în calea mântuirii? Dumnezeu a făcut lumea şi a binecuvântat-o. Nimic din creaţie nu a fost rău înainte de căderea omului în păcat. După fiecare zi de creaţie, Sfânta Scriptură spune: Şi Dumnezeu a văzut că este bine” (Facerea, 1, 10). mai mult…

Nimic din meritul nostru nu ne ţine în viaţă, ci numai mila şi iubirea lui Dumnezeu

Noi spunem că Dumnezeu este drept, dar înainte de a fi drept, Dumnezeu este şi bun. Dacă eşti milostiv, Dumnezeu te miluieşte. Dacă eşti bun cu alţii, şi alţii vor fi buni cu tine. Dacă mila ta se manifestă în fapte, vei fi binecuvântat. Şi chiar dacă cineva te va critica vreodată, nu va putea să nu recunoască că eşti milostiv, iar când vei fi în nevoie, să ştii că se va găsi cineva să te miluiască.

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul!

Nu este vorba de a moşteni pământul acesta lumesc. Aici, cei duri, cei fără scrupule moştenesc pământul! Ei sunt oamenii care conduc, ei sunt oamenii care au în mâna lor frâul, cuţitul şi pâinea, averea şi puterea. Moştenirea pământului pentru cei blânzi este alta. La sfârşitul lumii, spune Sfântul Apostol Petru, cerurile vor arde, pământul va fi limpezit prin foc şi va fi mai alb decât oasele celor care au murit. Şi acest pământ va fi un cer nou şi un pământ nou, în care va trăi pururi dreptatea. Acest pământ îl vor moşteni cei blânzi, nu pământul de acum! Pământul de acum e în mâinile satanei, pentru că cei care sunt puternicii zilei nu sunt trimişi de Dumnezeu, nu se gândesc la Dumnezeu, nu se gândesc la cei slabi, decât numai în treacăt, numai cu intenţia de a-şi face propagandă.

Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui! mai mult…