Liturghia în Duminica 19-a după Rusalii, Pescuirea minunată

Hristos Domnul dăruieşte şi azi oamenilor putere, curaj şi bucurie după măsura credinţei lor în El şi a iubirii lor faţă de El şi de Biserica Sa.

Duminică, 07 octombrie 2018, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

După slujbă, pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură celor prezenţi, vorbind despre întâmplarea minunată de pe ţărmul Mării Tiberiadei, pe care o săvârşeşte Mântuitorul.

Fragmentul evanghelic ce s-a citit la Sfânta Liturghie ne vorbește despre neputinţa şi dezamăgirea Apostolului Petru care, după ce o noapte întreagă s-a ostenit cu pescuitul, n-a prins nimic. Însă, în clipa în care Iisus îi porunceşte să arunce mreaja în mare, pescarul galileean, cedând voinţei Mântuitorului, are parte de o pescuire minunată, prinde mulţime mare de peşte.

Întâmplarea aceasta ne învaţă să ne unim voia noastră cu voia lui Dumnezeu, să renunţăm la părerea noastră şi ca nişte ucenici buni să lucrăm cu credință, precum ne porunceşte Domnul. Dacă-L ascultăm cu smerenie pe Stăpânul ceresc vom primi, în mod sigur, ajutorul Său care transformă răul în bine, slăbiciunea în putere şi înfrângerea în biruinţă.

Se spune despre o sfântă că s-a gândit să construiască o biserică, dar nu avea decât 2 bani. Episcopul i-a spus: „Bine, bine, te gândeşti să faci o asemenea construcţie, dar cu ce ai s-o faci? Gândeşte-te dacă eşti în stare s-o faci cu aceşti 2 bănuţi! Îndrăzneşti să începi o asemenea lucrare?”. Ea a răspuns: „Aşa este dacă lucrurile rămân numai pe seama mea. Dar dacă mă întovărăşesc cu Dumnezeu, atunci totul este posibil!”.

De aici înțelegem că recunoaşterea puterii lui Dumnezeu devine putere şi în noi. Dacă avem credinţă în Tatăl Atotţiitorul şi în purtarea Sa de grijă, vom primi întotdeauna putere de la El spre a învinge suferinţa sau lipsa.

Prin propriile noastre puteri nu putem nimic, dar, dacă te faci instrumentul lui Dumnezeu, vei putea totul, căci, în bunătatea Sa, El vrea să utilizeze instrumente neajutorate, ca tine, ca mine. Vrei să fii tare? Dă-ţi, mai întâi, seama că eşti foarte slab. Apoi, să te laşi în grija lui Hristos, Care este un Părinte, un Frate şi un Învăţător, căci nimic în această viaţă nu este mai tare decât Hristos.

Să ne amintim că Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a spus clar: „Dacă veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, nimic nu va fi vouă cu neputinţă”

După sfânta liturghie enoriașii bisericii au venit cu un cuvânt de felicitare către părintele Serghei, atât cu prilejul părăznuirii la 8 octombrie a Sfântului Cuvios Serghie de la Radonej, cât și a împlinirii a douăzeci de ani de slujire preoțească.

În numele tuturor celor prezenți, enoriașii au venit cu un mesaj de felicitare: „Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu, iar mulțimea realizărilor sfinției voastre pe plan pastoral-misionar, social sau material din anii păstoririi, reprezintă o adeverire a faptului că Dumnezeu, împlinește lucrarea mântuitoare prin slujitorii Săi. Ne bucurăm că prin mila lui Dumnezeu vă avem drept sprijin și îndrumător și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, pace, ajutor pentru ca să vă continuați activitatea rodnică şi frumoasă în parohia noastră. Mulți ani întru Domnul nostru Iisus Hristos!” 

Ziua de duminică a continuat cu o masă de sărbătoare organizată de biserică și la care părintele şi-a invitat enoriaşii.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *