Despre ctitorii de biserici. De ce oamenii doresc să devină ctitori?

Despre ctitorii de biserici și despre Sfinții Martiri Brâncoveni” – Predică la pomenirea ctitorilor Mănăstirii Putna, așa cum se obișnuiește a se săvârși a doua zi după hramul mănăstirii Putna.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.

Iubiți credincioși, există o frumoasă tradiție la mănăstirile mari, care au o vechime, ca a doua zi după hramul mănăstirii respective, să se facă pomenire pentru ctitorii acelei mănăstiri.

Ctitorii sunt acei care dintru început și până acum au pus umărul, bănuțul, rugăciunea, palmele, pentru ca biserica să fie astăzi așa cum o putem vedea.

Mulți dintre ctitori ajung sfinți, la fel ca și cei ai mănăstirii Putna, iar în acestă zi nu i-am pomenit ca Dumnezeu să leierte greșelile, ne-am rugat lor, ca așa precum în timpul vieții au avut grijă de bunăstarea duhovnicească mai întâi și apoi materială a sfântului lăcaș, tot așa și de acum înainte să vegheze din cerul lui Dumnezeu cel Sfânt pentru ca această mănăstire să poată să-și ducă la capăt menirea, și toți aceea care venim și ne închinăm la această mănăstire, să le primim binecuvântarea și ajutorul. mai mult…