Liturghia în Duminica a 13-a după Rusalii

La data de 26 august 2018, în Duminica a 13-a după Rusalii, la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul său de învăţătură părintele paroh a vorbit despre parabola lucrătorilor la vie, parabola care ne prezintă istoria mântuirii noastre: ce a făcut Dumnezeu pentru mântuirea omului și care este vina celor care nu răspund pe măsura harului lui Dumnezeu.

Fragmentul evanghelic ne prezintă privilegiul de a fi chemat la împlinirea planului de mântuire a lui Dumnezeu, iar dacă noi din diferite motive nu vom răspunde acestei chemări, Dumnezeu îi va cheamă la slujire pe alţii, mai vrednici decât noi, va “angaja”alți lucrători cinstiţi şi smeriţi, dornici de a lucra la propria maântuire, de a fi harnici şi buni, fără de viclenie şi lăcomie în inima lor. mai mult…

Sfântul Botez asupra pruncii Maria

La data de 25 august 2018, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma a fost oficiată taina Sfântului Botez asupra pruncii Maria, săvârșită de parohul bisericii pr. Serghei Popescu.

După Botez, părintele a venit cu un cuvânt de învățătură către cei prezenți. Prin apa Botezului şi acest prunc a intrat în Biserica lui Hristos. Este unul asemenea nouă, care urmează să râvnească asemănarea după Hristos. Taina Botezului este prima condiţie a intrării în Împărăţia cerurilor, căci ea este şi poarta de intrare în Biserică, iar în afara Bisericii nu este mântuire. Prin harul Botezului, dar și prin celelalte Sfinte Taine, Duhul Sfânt ne pregătește treptat pentru ființarea în noua casă cerească, unde nu putem intra fără „haină de nuntă”, ci doar îmbrăcați în Hristos.  mai mult…

Despre ctitorii de biserici. De ce oamenii doresc să devină ctitori?

Despre ctitorii de biserici și despre Sfinții Martiri Brâncoveni” – Predică la pomenirea ctitorilor Mănăstirii Putna, așa cum se obișnuiește a se săvârși a doua zi după hramul mănăstirii Putna.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.

Iubiți credincioși, există o frumoasă tradiție la mănăstirile mari, care au o vechime, ca a doua zi după hramul mănăstirii respective, să se facă pomenire pentru ctitorii acelei mănăstiri.

Ctitorii sunt acei care dintru început și până acum au pus umărul, bănuțul, rugăciunea, palmele, pentru ca biserica să fie astăzi așa cum o putem vedea.

Mulți dintre ctitori ajung sfinți, la fel ca și cei ai mănăstirii Putna, iar în acestă zi nu i-am pomenit ca Dumnezeu să leierte greșelile, ne-am rugat lor, ca așa precum în timpul vieții au avut grijă de bunăstarea duhovnicească mai întâi și apoi materială a sfântului lăcaș, tot așa și de acum înainte să vegheze din cerul lui Dumnezeu cel Sfânt pentru ca această mănăstire să poată să-și ducă la capăt menirea, și toți aceea care venim și ne închinăm la această mănăstire, să le primim binecuvântarea și ajutorul. mai mult…

Milostenie este rugăciunea ce o facem pentru toți frații noștri

În timp ce noi ne amărâm și purtăm răutate – și primul sunt eu – atunci când ne judecă, ne ocărăsc, ne clevetesc, fiindcă avem mult egoism, fiindcă nu suntem nepătimași, fiindcă nu avem dragoste, fiindcă nu avem milostivirea sufletească. Trebuie ca în viața noastră să avem ca primă grijă pe aceea de a ierta și de a ne ruga pentru oamenii ce ne fac rău.

Cel care dăruiește iertare din toată inima și se roagă pentru vrăjmașii săi, va primi și iertarea lui Dumnezeu pentru păcatele sale. Ceea ce semănăm, aceea vom și secera. Osteneala, postul, rugăciunea, trezvia, milostenia vor preschimba inima noastră, o vor face milostivă și iertătoare către aproapele, iar durerea celuilalt, va deveni durerea noastră. Să cercetăm cele învățate de Evanghelie, ca să ia chip înlăuntrul nostru Hristos și să devenim și noi încet-încet dumnezei după har. mai mult…

Taina Sfântului Botez asupra pruncului Mihail

De praznicul împărătesc al Schimbării la față a Domnului, la Biserica ….părintele Serghei Popescu a oficiat Taina Sfântului Botez asupra pruncului Mihail. 

    Cu această ocazie, părintele Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură în care a subliniat frumuseţea duhovnicească a Tainei Sfântului Botez și naşterea la o nouă viaţă în Hristos. Veşmântul cel nou pe care îl îmbracă creștinii la Botez, este Duhul Sfânt. Botezul nu este un simplu ritual ci o primire reală a lui Dumnezeu în fiinţa noastră, şi o comuniune continuă cu El până la sfârşitul lumii, şi dincolo în împărăţia cerurilor, în vecii vecilor.  mai mult…

Praznicul Schimbării la Față la biserica în cinstea Sf.Femei Mironosiţe din or. Parma

Schimbatu-Te-ai la Faţă în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor Tăi Slava Ta, pe cât li se putea. Strălucească şi nouă, păcătoşilor, lumina Ta cea pururea fiitoare, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Dătătorule de lumină, slavă Ţie. (Troparul Sărbătorii)

Duminică, 19 august 2018, de praznicul Schimbării la Față, pr. Serghei Popescu a săvârșit Sfânta Liturghie la biserica în cinstea sfintelor Femei mironosiţe din or. Parma

În cuvântul de învățătură, părintele a explicat semnificația acestui praznic împărătesc:

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a venit sa schimbe faţa lumii; dorindu-şi şi schimbarea noastră, care ar însemna să ne facem oameni noi, să ne umplem de dragoste, bunătate, mila şi compasiune faţă de cei din jur. Iar pentru o asemenea schimbare nu e nevoie să mergem departe, Dumnezeu a înălţat pretutindeni câte un Tabor duhovnicesc, care sunt sfintele biserici din inimile noastre. Pe aceste altare Mântuitorul Hristos Se jertfeşte, Se răstigneşte şi ni Se dăruieşte, aducându-ne dragoste, pace şi lumină divină. mai mult…

Sfânta Nona – o mamă de sfinți

La data de 18 august 2018,  când Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfintei Nona, mama sfântului Grigorie Teologul, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În predica sa părintele parhoh a vorbit despre viața Sfintei Nona, o  mamă a trei sfinți, cinstiți cu toții în cultul liturgic al Bisericii Ortodoxe. 

Originara din Capadocia si crescuta în credinta ortodoxa, sfânta Nona s-a casatorit cu Grogorie, magistrat din Nazianz si membru al unei secte din acea vreme. Prin rabdare si rugaciune ea a reusit sa-l converteasca pe barbatul ei la credinta ortodoxa, dupa care acesta a devenit episcop al orasului, timp de 45 de ani. Din aceasta casatorie li s-au nascut trei copii: sfânta Gorgonia, sfântul Cezarie și mai ales sfântul Grigorie Teologul , care i-a fost daruit de Dumnezeu în raspuns la rugaciunile ei.

Sfântul Grigorie Teologul a vorbit adeseori în scrierile sale de pietatea exemplara a mamei sale : într-un trup de femeie ea avea un suflet mai barbatesc decât al celor mai bravi barbati. Nu se ocupa de cele lumesti si materialicesti decât în masura în care acestea puteau sa fie spre înaltarea sufletului. mai mult…

Postul Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, ce începe la 14 august şi se încheie la 27 august, în ziua Marelui Praznic. Este o rânduială creştină întru reamintirea virtuţilor Sfintei Fecioare Maria, care şi-a petrecut întreaga viaţă, încă din pruncie, în post şi rugăciune continuă, pentru mântuirea neamului omenesc.

Strămoşii noştri au fost alungaţi din paradis pentru că n-au păzit legea postului. De aceea, prin post, omul poate reintra în paradisul pierdut prin neascultare. “Postul este un mijloc prin care se asigură echilibrul fiinţei umane. El ne introduce într-o atmosferă de cumpătare, de înfrânare, de jertfă, care, toate, duc la îndreptare.
Fiinţa umană este adesea asaltată de furtuna patimilor, la care ne duce de atâtea ori, fie pofta trupului, fie a minţii. Filosoful şi înţeleptul antic Platon spunea că în firea omului se întâlneşte mândria leului, pornirea răpitoare a leopardului, viclenia şarpelui, precum şi pornirile rele ale altor vieţuitoare. Dar tot el adaugă: «Omul are suflet raţional cu care poate stăpâni toate aceste patimi». mai mult…

Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului

Astăzi, în calendarul creştin ortodox de stil vechi este lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, sau Postul Sântămăriei, ce se ţine în cinstea Născătoarei de Dumnezeu, care înainte de Adormire a petrecut în neîncetată rugăciune şi ajunare.

Durează acest post două săptămâni de la 1/14 august până la 15/27 august.

Lăsăm sec la 31 iulie/13 august, iar de va cădea această zi miercurea sau vinerea, lăsăm sec la 30 iulie/12 august. În acest post untdelem şi vin consumăm numai sâmbăta şi duminica.

Consumăm peşte la Schimbarea la Faţă – 6/19 august. mai mult…

„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”

La data de 12 august 2018,  în Duminica datornicului nemilostiv, la Biserica ortodoxă în cinstea Femeilor Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvîntul său de învățătură, părintele paroh a vorbit despre iertarea și mila pe care ne-o oferă Dumnezeu, dar și egoismul cu care procedăm noi față de cei din jur.

Dumnezeu ne iartă, pentru că este Atotmilostiv şi Atotiertător. Dar noi? Adeseori se întâmplă, să rostim mecanic „Şi ne iartă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri” (Matei 6, 12), fără să ne dăm seama că, de fapt, atâta timp cât noi nu iertăm pe cei ce ne-au greşit, nu numai că nu-i drept să fim iertaţi, dar suntem şi mincinoşi.
mai mult…

„Ce a unit Dumnezeu,omul să nu despartă!“

În ziua de sâmbătă, 11 august 2018, sfânta liturghie la Biserica în cinstea Sfinților Împărați Constantin și Elena din or. Imola a fost oficiată de protoiereul Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În predica sa părintele Serghei le-a vorbit creștinilor despre faptul căsătorie și divorț. Mântuitorul ne spune că Dumnezeu a creat bărbatul și femeia și a spus : “Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă”. Că cei care și-au unit viața nu mai pot să divorțeze. Domnul Hristos spune: soţii sunt un singur trup şi „ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu mai despartă”. Nu ne căsătorim pentru câteva luni sau câţiva ani, ci acest pas îl facem pentru toată viaţa. 
mai mult…