Liturghia în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim

La data de 28 aprilie 2018, în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, din cei 70, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Pr. Serghei le-a vorbit creștinilor despre dragostea pe care trebuie s-o avem față de cei din jur. Dragostea față de aproapele este una din condițiile mântuirii. Putem vedea că Mântuitorul poartă grija fiecărui suflet din această lume.

El îi numeşte pe ucenicii Săi prieteni, adică ei sunt într-o relaţie de comuniune desăvârşită şi au aceleaşi idea­luri. Spre deosebire de pre­cep­tele Legii Vechi, Domnul Hristos spune: „Să vă iubiţi unul pe altul”. Dacă nu ne-ar fi rămas din spusele Mântuitorului nimic din cele pe care le găsim astăzi în Evanghelii, cuvintele de mai sus ne-ar fi suficiente pentru a înţelege că El este izvorul dra­gostei şi Domnul păcii. Probabil ar fi potrivit ca această poruncă să fie afişată la intrarea în fie­care localitate.

Nimic nu-I este atât de drag lui Hristos ca unirea și legătura în dragoste a unora cu alții. De aceea și El însuși și prin ucenicii Lui – și prin cei din Noul Testament și prin cei din Vechiul Testament – vorbește foarte mult de porunca dragostei, răzbunând și pedepsind aspru pe cei ce o disprețuiesc, desființează dragostea și înrădăcinează în lume păcatul. De aceea și spunea Hristos: Când se va înmulți fărădelegea, se va răci dragostea multora (Matei 24, 12). 

Totodată le spune Apostolilor„Pentru că Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăşte.” Aceste cuvinte ale Dom­nului Iisus Hristos au fost rostite în faţa ucenicilor, însă le putem auzi şi la majoritatea sărbătorilor închinate muce­ni­ci­lor, adică a celor care au măr­turisit cu preţul propriei vieţi că Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat.

Care nu ar fi atitudinea lumii, noi trebuie să ne asumăm credința.

Să nu uităm că, adesea, singura Biblie pe care unii oameni vor avea prilejul s-o citească este chiar viața noastră de creștini care-și asumă creștinismul lor, lucrându-l în fiecare aspect al traiului de zi cu zi. Singurul Hristos cu care mulți vor face cunoștință va fi doar Acela care le va vorbi prin gura noastră sau îi va ajuta cu mâinile noastre. Singurul Tată Ceresc pe care Îl vor simți protejându-i, s-ar putea să-L pre-simtă în comportamentul nostru firesc, generos și dezinteresat.

This entry was posted in ȘTIRI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *