Parma-Hramul Bisericii în cinstea “Sfintelor Mironosițe Femei” ziua femeii creștine

Femeia este extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15).” (Părintele Arsenie Papacioc)

În Duminica a treia după Sfintele Paşti, numită şi Duminica Mironosiţelor, sunt prăznuite femeile purtătoare de mir care s-au dus, la revărsatul zorilor, să ungă trupul Domnului Iisus. Femeile purtătoare de mir sunt modele pentru toate femeile creştine. Astfel, în această duminică cinstim toate femeile creştine.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii, mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, compară prin contrast curajul femeilor mironosiţe cu teama prea mare a ucenicilor lui Iisus. Pe când ucenicii Săi (viitorii Apostoli) erau adunaţi şi încuiaţi în casă de frica iudeilor, dis-de-dimineaţă, la revărsatul zorilor, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosie, şi Salomeea au cumpărat aromate sau miresme ca să ungă trupul Mântuitorului după tradiţia iudeilor. Evanghelia după Sfântul Marcu ne arată că în sufletul acestor femei iubirea sau preţuirea faţă de Hristos era mai tare decât teama de primejdie, ele aveau un curaj deosebit, pe care în dimineaţa Învierii lui Hristos nu l-au avut ucenicii Săi.

În această duminica biserica închinată Sfintelor Femei Mironosiţe din oraşul Parma şi-a sărbătorit hramul. Această frumoasă zi a început cu sfânta liturghie oficiată de preotul paroh al biserii, protoiereul Serghei Popescu. 

În predica pr. Serghei a vorbit despre a vorbit despre Duminica Mironosiţelor şi despre rolul acestor femei sfinte de a fi modelul de vieţuire pentru orice creştină. Mironosiţele sunt femei credincioase care L-au admirat şi L-au preţuit pe Mântuitorul Iisus Hristos, iar unele dintre ele au văzut răstignirea Lui şi au plâns pentru suferinţele Lui. Aceste femei purtătoare de mir au ajuns la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos înaintea ucenicilor, fără să le fie frică. Mare le-a fost mirarea când au găsit piatra prăvălită de pe uşa mormântului şi au fost întâmpinate de îngeri, care le-au spus că Iisus Hristos a înviat. Au fost îndemnate să meargă şi să spună ucenicilor că Mântuitorul a înviat şi că va merge mai înainte de ei în Galilea. Iată că aceste fiinţe, femeile, care au fost înzestrate de Dumnezeu cu darul naşterii de prunci, s-au învrednicit să fie primele care mărturisesc despre învierea Sa. Ele au fost mereu alături de Maica Preacurată, Născătoarea de Dumnezeu, cea mai presus de orice fiinţă umană. Mironosiţele au stat alături de ea şi au fost binecuvântate de Dumnezeu şi, prin ele, toate mamele noastre

După Sfântă Liturghie pr. Serghei a fost oficiat un Te Deum de mulţumire, după care le-a felicitat pe toate femeile, înmânându-le iconițe şi flori.

Adresându-se femeilor, pr. Serghei a spus printre altele: “Dragile noastre femei, care  astăzi, sunteţi chemate să daţi dovadă că purtaţi numele de creştine şi că nu vă lăsaţi duse de duhul lumii, ci de Duhul cel Sfânt, care lucrează prin voi.  Cum o vedem, noi, bărbaţii, pe o femeie alături de noi? Sinceră, curată, frumoasă, gingaşă, grijulie, iubitoare. Aceeaşi e şi femeia creştină, care emană o puritate şi o frumuseţe din interior, ce te copleşesc, te impresionează şi te fac să te îndrăgosteşti. Însă o femeie creştină e şi o fiinţă rugătoare. Îndrăzniţi să fiţi astăzi şi pururea femei mironosiţe, îndrăzniţi să credeţi şi să speraţi într-o lume mai bună, o lume iubitoare de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea “Dați-mi o generaţie de mame bune şi voi schimba faţa lumii”, iar Libanius, un mare retor din secolou IV exclama: “Priviţi ceruri, ce femei devotate au creştini”, astfel să ştiţi, că deşi pare o fiinţă neputincioasă, femeia poate schimba multe în această lume. Femeia însufleţeşte totul, învăluie lucrurile cu cântec şi caută fără încetare firele ascunse ale ţesăturii vieţii. Să fiţi mereu purtătoare de mirul sfânt al dragostei, al credinţei, al jertfirii de sine. Şi vă asigur că lumea cu ajutorul Lui Dumnezeu se va schimba spre bine.“

Această zi minunată a continuat cu o masă de sărbătoare.
 La mulţi ani femeilor creştine!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *