Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută; că a înviat Hristos, Bucuria cea veșnică.”

Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a fost sărbătorită de credincioşi prin participarea la sfintele slujbe. În toate mănăstirile și bisericile creștine a răsunat vestea cea mare: „Hristos a înviat!“

Astefel, numeroși creștini s-au adunat la la biserica în cinstea sfintelor Femei mironosiţe din or. Parma  pentru a împărtăși din marea bucurie a Învierii. Într-o atmosferă și o bucurie pe măsura sărbătorii, preotul paroh, Serghei Popescu și enoriașii, și-au vestit că HRISTOS A ÎNVIAT!, mulțumind bunului Dumnezeu că s-au învrednicit de a petrece în bucurie, pace și liniște mult dorita și așteptata sărbătoare.

In liniștea noptii, intr-o atmosfera duhovnicească de bucurie, credincioșii au cântat împreună cu slujitorii „Hristos a Înviat”, după care au participat la sfânta liturghie, ascultând și Cuvantul Sfântului Ioan Gura de Aur la Sărbătoarea Învierii : ” Gustați toți din ospățul credinței. Împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, că s-a arătat Împărăția cea de obște. Nimeni să nu se tânguiască pentru păcate, că din mormânt iertare a răsărit. Nimeni să nu se teamă de moarte, că ne-a izbăvit pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea Cel ce a fost ținut de ea.”. 

Întreaga învăţătură a Bisericii se întemeiază pe Învierea Mântuitorului: “Dacă Hristos n-a înviat”, scrie Sfântul Apostol Pavel, “zadarnică este atunci propovăduirea noastră, zadarnică şi credinţa voastră” (I Corinteni 15, 14).

Sfânta noastră Biserică preamăreşte Învierea prin cântări de o frumuseţe neegalată, arătându-ne roadele duhovniceşti ale Învierii Domnului şi bucuria sfintei sărbători: “Acum toate s-au umplut de lumină şi cerul, şi pământul, şi cele dedesubt… Cerurile după cuviinţă să se veselească şi pământul să se bucure; să prăznuiască toată lumea cea văzută şi cea nevăzută Învierea lui Hristos”, “Izvorul vieţii”. Învierea Mântuitorului a adus bucurii întregii creaţii a lui Dumnezeu.

Prin Învierea Domnului se vrea învierea noastră, pentru o viață mai plină de sens, de legătură cu Dumnezeu și cu aproapele, de pace și de bucurie.

Drept aceea, să facem din acest praznic un prilej de înnoire a vieţii noastre, de îndreptare şi de îmbunătăţire a ei, prin credinţă, prin muncă cinstită şi prin fapte bune.

Fie ca aceste zile să fie mai senine, să le petrecem în armonie cu cei din jur și să avem folos duhovniocesc din ceea ce facem.

Hristos a înviat! Adevărat a Înviat!

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *