Taina Sfintei Cununii la parohia din Parma

În după amiaza zilei de duminică, 29 aprilie 2018, după sfânta și Dumnezeiasca Liturghie,  în parohia „Sfintelor Mironosițe Femei ” din orașul Parma, preotul paroh Serghei, a oficiat slujba Logodnei și Taina Sfintei Cununii pentru tinerii  Vasile și Maria.

Preotul Serghei a săvârşit acestă cununie cu multă plăcere şi bucurie, dîndu-le tinerilor căsătoriţi sfaturi duhovnicesti povăţuindu-i să urmeze calea mântuirii prin viaţa de familie prin răbdare, stimă reciprocă şi prin bună înţelegere aşa cum scrie Înţeleptul Solomon în cartea sa:  „Cu trei lucruri, zice Înţelepciunea lui Dumnezeu, m-am împodobit şi m-am sculat frumoasă înaintea Domnului şi înaintea oamenilor: Cu unirea fraţilor, dragostea între prieteni şi bărbatul cu femeia care se înţeleg bine unul cu altul” (Isus Sirah 25, 2-1). mai mult…

Liturghia în Duminica a patra după Paști a slăbănogului

La data de 29 aprilie 2018, în Duminica slăbănogului, a patra după Paști, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de parohul bisericii, prot. Serghei Popescu.

Pr. Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură , tâlcuind pericopa evanghelicî despre minunea vindecării unui slăbănog, pe care o săvârşeşte Mântuitorul.

Acest om era foarte bolnav, a petrecut ceea ce ar însemna un veac întreg pentru omul sănătos, zăcând în patul său timp de 38 de ani, ceea ce de fapt e o viaţă întreagă petrecută în suferinţă.  mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim

La data de 28 aprilie 2018, în ziua pomenirii Sfinților Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim, din cei 70, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Pr. Serghei le-a vorbit creștinilor despre dragostea pe care trebuie s-o avem față de cei din jur. Dragostea față de aproapele este una din condițiile mântuirii. Putem vedea că Mântuitorul poartă grija fiecărui suflet din această lume. mai mult…

Parma-Hramul Bisericii în cinstea “Sfintelor Mironosițe Femei” ziua femeii creștine

Femeia este extraordinară în creaţia lui Dumnezeu! Daţi-vă seama că destinul întregii omeniri depinde de cuvântul Fecioarei Maria, libere: Fie mie după cuvântul Tău (Luca 1, 15).” (Părintele Arsenie Papacioc)

În Duminica a treia după Sfintele Paşti, numită şi Duminica Mironosiţelor, sunt prăznuite femeile purtătoare de mir care s-au dus, la revărsatul zorilor, să ungă trupul Domnului Iisus. Femeile purtătoare de mir sunt modele pentru toate femeile creştine. Astfel, în această duminică cinstim toate femeile creştine.

Sfinţii Părinţi ai Bisericii, mai ales Sfântul Ioan Gură de Aur, compară prin contrast curajul femeilor mironosiţe cu teama prea mare a ucenicilor lui Iisus. Pe când ucenicii Săi (viitorii Apostoli) erau adunaţi şi încuiaţi în casă de frica iudeilor, dis-de-dimineaţă, la revărsatul zorilor, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov şi a lui Iosie, şi Salomeea au cumpărat aromate sau miresme ca să ungă trupul Mântuitorului după tradiţia iudeilor. Evanghelia după Sfântul Marcu ne arată că în sufletul acestor femei iubirea sau preţuirea faţă de Hristos era mai tare decât teama de primejdie, ele aveau un curaj deosebit, pe care în dimineaţa Învierii lui Hristos nu l-au avut ucenicii Săi. mai mult…

„Ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă”

Astăzi, 20 aprilie 2018, preotul paroh Serghei Popescu, a oficiat Taina Sfintei Cununii asupra tinerilor Constantin și Marina la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe din or. Parma. În calitate de părinţi duhovniceşti ai celor doi miri i-au avut pe Igor și Ana. După care a fost încreștinat și pruncul acestora, Alexandru.

Părintele Serghei a rostit un cuvânt de învăţătură pentru cei prezenți menţionând despre importanţa fundamentală a dragostei, răbdării şi a creşterii de prunci buni, în cadrul unei familii creștine.

Părintele a  menţionat că Cununia este Sfânta Taina prin care, după făgăduința mirelui și a miresei dată liber în fața preotului, de a trăi împreună în iubire toată viața, pentru a naște și a crește copii și a se ajuta reciproc, li se împărtășește harul dumnezeiesc care întărește și înalță însoțirea lor naturală, prefăcându-o într-o desăvârșită și curată legătură, într-o unitate după chipul legăturii dintre Hristos și Biserică. mai mult…

Mesaj de felicitare tuturor femeilor creștine

Hristos a înviat !

La Duminica Sfintelor Femei Mironosițe, doresc să adresez gând de prețuire către toate femeile creștine, preotesei Lia, mamelor și soțiilor creștine din cuprinsul parohiilor noastre or.Parma și Imola, precum și bunicilor și mamelor noastre, nașelor și surorilor care prin jertfelnicia, credința și cucernicia cu care își trăiesc viața în Hristos și în Biserică, s-au făcut și se fac vestitoare și transmițătoare ale credinței, contribuind în mod esențial la păstrarea identității generațiilor prezente și viitoare, aici și în orice loc din lume unde ne-am afla.

Le rog pe Sfintele Femei Mironosițe să vă dăruiască râvna și curajul care le-a caracterizat pe ele, pentru a trai și a preda mai departe credința în Hristos Cel înviat din morți și a vă învrednici de harul și slava “apostoliei”, întru veșnica răsplată și bucurie!

Iar pe bunicile, mamele sau nașele noastre care au trecut la cele veșnice, Domnul Hristos, Preacurata Sa Maica și Sfintele Femei Mironosițe să le bucure în Împărăția Cerurilor și să le răsplătească pentru Darul Credinței pe care ni l-au predat, făcându-le parte de odihna cea veșnică.

Fie ca harul Sfintelor Femei Mironosițe să se reverse peste toate bunicile, mamele, nașele și fiicele Bisericii noastre și peste femeile creștine de pretutindeni!

Cu părintească binecuvântare, preotul Serghei

Sfânta Liturghie în Duminica Tomei

La data de 15 aprilie 2018, în Duminica Tomei, la Biserica în cinstea sfintelor Femei mironosiţe din or. Parma a fost oficiată Sfânta Liturghie de către preotul paroh Serghei Popescu.

În cuvântul său adresat credincioșilor, părintele a vorbit despre încredințarea lui Toma, despre îndemnul Mântuitorului: „Nu fi necredincios, ci credincios” și fericirea pecare o afirmă Mântuitorul „Fericiți cei ce nu au văzut și au crezul !”.

Credem că momentul cel mai impresionant al Evangheliei de astăzi este acela în care Toma, întâlnindu-L pe Mântuitorul înviat din morţi, a strigat gâtuit de emoţie: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”. În acest strigăt se cuprind, deodată, bucuria fără margini că-L vede şi el pe Învăţătorul, aşa cum Îl văzuseră cu opt zile înainte ceilalţi ucenici şi mărturisirea părerii de rău că s-a îndoit, vreme de o săptămână, de Cel Care le spusese în mai multe rânduri că, deşi va fi omorât, va învia după trei zile. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii Sfintei Maria Egipteanca

La data de 14 aprilie 2018, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În această zi, la fel ca și în a cincea duminică din postul mare, Biserica face pomenirea Sfintei Maria Egipteanca. Și desi acum ne aflăm într-o periodă de bucurie, urmând zilele săptămânii luminate, trebuie să fim mereu cu luare aminte la viața noastră, care nu ar trebuie să fie nimic altceva decât pregătirea către viața veșnică.

Despre aceasta le-a vorbit pr. Serghei în predica sa enoriașilor. Sfânta Maria Egipteanca s-a născut în Egipt şi de la o vârstă foarte fragedă a părăsit casa părintească, dedându-se plăcerilor trupeşti şi întreţinând bărbaţii, cărora nu le lua tot timpul bani pentru aceasta. Pentru nevoile zilnice ea pur şi simplu cerşea. mai mult…

Învierea Domnului nostru Iisus Hristos

Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuiască toată lumea cea văzută și cea nevăzută; că a înviat Hristos, Bucuria cea veșnică.”

Cea mai mare sărbătoare a creştinătăţii, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos, a fost sărbătorită de credincioşi prin participarea la sfintele slujbe. În toate mănăstirile și bisericile creștine a răsunat vestea cea mare: „Hristos a înviat!“

Astefel, numeroși creștini s-au adunat la la biserica în cinstea sfintelor Femei mironosiţe din or. Parma  pentru a împărtăși din marea bucurie a Învierii. Într-o atmosferă și o bucurie pe măsura sărbătorii, preotul paroh, Serghei Popescu și enoriașii, și-au vestit că HRISTOS A ÎNVIAT!, mulțumind bunului Dumnezeu că s-au învrednicit de a petrece în bucurie, pace și liniște mult dorita și așteptata sărbătoare. mai mult…

Denia Prohodului Domnului

Numeroși credincioși au luat parte în seara zilei de 06 aprilie 2018, la Denia Prohodului Domnului, oficiată de preotul Serghei Popsecu la Biserica în cinstea sfintelor Femei mironosiţe din or. Parma.

La sfârșitul Doxologiei, cei prezenți au luat parte la tradiționala procesiune, care simbolizează ducerea către mormânt a Mântuitorului. După procesiune, toți credincioșii au trecut pe sub Sfântul Epitaf la intrarea în lăcașul de cult. Apoi, într-o atmosferă de solemnitate, Sfântul Epitaf a fost așezat pe Sfânta Masă, unde va rămâne până în ajunul Înălțării Domnului. mai mult…