Duminica înfricoşătoarei judecăţi (a lăsatului sec de carne)

La data de 11 februarie 2018, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, la Biserica Ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În predica sa Pr. Serghei le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia acestei duminici. Duminica  Înfricoşătoarei Judecăţi, în care am poposit astăzi, deschide ultima săptămână pregătitoare pentru începutul Postului Mare. Iar mesajul evanghelic al acestei duminici ne ajută să ne aducem aminte și să medităm la faptul că cu toții vom muri și vom ajunge la un moment dat să fim judecați de Dumnezeu. Este un adevăr pe care majoritatea oamenilor nu doresc să conştientizeze.

N-a dat niciodată buzna Domnul în sufletul nimănui, n-a trecut peste voinţă vreunui om ci l-a respectat, l-a iubit şi i-a acceptat alegerea, arătându-i că este o fiinţă liberă. Unii au deschis uşa şi L-au primit alţii nu, unii mai au timp s-o deschidă…

Dar va veni Domnul “întru slava Sa” cu toţi sfinţii îngeri, de faţă fiind miliarde şi miliarde de oameni, toţi oamenii care s-au născut sau se vor naşte, toţi oamenii care au murit sau vor muri.

Atunci Dreptul Judecător împarte cu exactitate pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre, şi va pune oile de-a dreapta şi caprele de-a stânga. Atunci Domnul Iisus Hristos le va spune celor de-a drepta: “Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii !”

Și cel mai important criteriu de judecată va fi iubirea…ceea ce ne lipsește cu regret aproape tuturor…

Multe alte texte din Noul Testament ne îndeamnă la iubire, dar Evanghelia de astăzi ne responsabilizează cel mai mult, deoarece ne arată că milostenia este o datorie şi o condiţie a mântuirii sau a dobândirii vieţii veşnice. Faptele bune săvârşite pe pământ ne ajută să dobândim mântuirea sau viaţa veşnică din ceruri.

În ziua aceea, vei fi adus în faţa Marelui Judecător spre a da socoteală. Poţi să nu crezi aceasta; dar vom avea cu toţii posibilitatea să şi vedem acest adevăr.

Sfânta Scriptură întreabă: „Socoteşti tu, oare, omule, că vei scăpa de Judecata lui Dumnezeu?” (Rom. 2, 3).

După ce se vor cântări faptele oamenilor, se va rosti sentinţa şi va urma despărţirea. Cei buni, care L-au urmat pe Hristos cu credincioşie, care au iubit şi au ajutat pe aproapele lor, vor auzi cuvintele: „Veniţi, binecuvântaţii Părintelui Meu şi moşteniţi Împărăţia veşnică!”. Celor răi, care au dispreţuit pe Dumnezeu şi au încălcat Legea Sa, care au iubit deşertăciunile lumeşti şi n-au ajutat pe semeni, Judecătorul le va spune: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic!”. Această sentinţă a Judecăţii universale va fi definitivă şi fără drept de apel.

Ştiind acestea, să fim cu luare aminte la imensa noastră responsabilitate aici pe pământ, înainte de a sosi bilanţul Judecăţii înfricoşătoare. Noi trăim astăzi datorită unui împrumut de timp. De ce această amânare? Sfântul Apostol Petru ne dă motivarea: „Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii; ci are o îndelungată răbdare pentru voi şi doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă” (II Pt. 3, 9).

Dumnezeu vrea milă nu jertfă, nu vrea să-i vindecăm pe cei bolnavi ci doar să-i vizităm, nu vrea să-i scoatem afară din temniţă pe prizonieri ci doar să-i cercetăm, nu aşteaptă mese pompoase şi băuturi alese ci o pâine şi un pahar cu apă, nu vrea haine scumpe ci doar cele ce sunt în plus…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *