Liturghia în Duminica Ortodoxiei

În Duminica Ortodoxiei, la 25 februarie 2018, preotul Serghei Popescu a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei a arătat că sfintele icoane fac parte din mărturisirea dreptei credinţe.

În Duminica Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă prăznuiește restabilirea cultului sfintelor icoane în urma Sinodului al șaptelea ecumenic. Icoana arată adevărul și frumusețea Ortodoxiei. Icoana este mărturisirea credinței că Dumnezeu Cel Nevăzut S-a făcut văzut, că Dumnezeu Cel Necuprins S-a făcut cuprins pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire. Icoana nu este o simplă podoabă estetică în Biserică, ci este expresia dreptei sau adevăratei credințe. mai mult…

Duhul este râvnitor, însă trupul e neputincios. Pocăința rămâne singura noastră nădejde

Taina pocăinței (mărturisirii) seamănă cu un birou de contabilitate universal, la care omenirea vine și se împacă cu Dumnezeu, mărturisindu-și datoria și primind în dar achitarea ei. Când adică omul ajunge la simțirea vinovăției lui, vine la acest slujitor al Bisericii rânduit pentru aceasta unde mărturisește cu smerenie păcatele lui, ca să primească iertare.

Putem spune că pocăința constituie coloana vertebrală a părții practice a soteriologiei. Fiindcă cine ar putea vreodată să păzească harul dumnezeiescului Botez și să țină dumnezeieștile porunci cum a făgăduit când s-a botezat? Desigur nimeni, chiar dacă ar trăi numai o zi pe fața pământului, potrivit prorocului. Suntem chemați, vedeți, păcătoși și împătimiți fiind și trăind în medii păcătoase și potrivnice, să umblăm pe calea virtuților și sfințeniei. Alegerea binelui este ușoară, aplicarea lui cere însă luptă. Duhul este râvnitor, trupul însă neputincios. Prin urmare, pocăința este singura noastră nădejde și singurul ajutor care rămân omului păcătos, ca să reușească în menirea lui. mai mult…

Joi-A patra parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

Biserica Ortodoxă se află astăzi, 22 februarie 2018, în a patra zi a Postului Mare. În prima săptămână a Postului, în primele patru zile se oficiază Canonul Sfântului Andrei Criteanul în cadrul Slujbei Pavecerniţei Mari.

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, prot.Serghei Popescu  a oficiat a patra parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul.

La finalul slujbei părintele Serghei a adresat un cuvânt de învăţătură credincioşilor prezenţi. În cuvântul său, părintele a arătat că acest canon al Sfântului Andrei Criteanul este în primul rând o cântare de pocăinţă care ne prezintă foarte multe exemple de oameni care şi-au recunoscut păcatele, s-au căit şi s-au întors la Dumnezeu.  mai mult…

Miercuri-A treia parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

În a treia zi a Postului Mare, la biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, pe 21 februarie 2018, Slujba Pavecerniţei Mari împreună cu Canonului Sfântului Andrei Criteanul a fost oficiată de prot. Serghei Popescu.

La final, părintele a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că un lucru important de reținut pe care îl învăţăm de la Sfântul Andrei Criteanul este smerenia.

Sf. Andrei  nu a săvârşit toate păcatele pe care le aminteşte în acest canon, dar se aşează în locul păcătoşilor, dinainte de lege şi de după lege, a celor care au greşit şi s-au depărtat de Dumnezeu. mai mult…

Marți-A doua parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, în a doua zi a Postului Mare, pe 20 februarie 2018, Slujba  Pavecerniţei mari împreună cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul a fost oficiată de prot.Serghei Popescu.

La final, părintele a rostit și un cuvânt de învățătură în care a arătat că acest Canon al Sfântului Andrei Criteanul ne îndeamnă la pocăință.

Ce înseamnă pocăința pentru fiecare dintre noi? Este schimbarea minții, schimbarea modului de a gândi. Dacă până acum am căzut în greșeala de a gândi rău despre ceva sau despre cineva e bine să privim înăuntrul nostru, să ne gândim la Dumnezeu, să ne raportăm la Evanghelia Sa și să ne schimbăm modul de a gândi care influențează desigur modul de a ne comporta. mai mult…

Luni-Prima parte a Canonului Sfântului Andrei Criteanul

La biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, în prima zi a Postului Mare, prot.Serghei Popescu  a oficiat slujba Pavecerniţei mari împreună cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul. Numeroşi creştini s-au adunat pentru a partcipa la această slujbă pentru iertarea păcatelor și întărire întru credință.

Părintele Serghei, a rostit un cuvânt de învăţătură despre canonul Sfântului Andrei Criteanul și despre ridicarea noastră din starea de păcat.

Sufletul care se pocăiește, devine din nou luminos şi plin de nădejde, către aceasta ne îndeamnă acest canon, căci el ne prezintă marii păcătoși care s-au pocăit și s-au ridicat din păcat devinind exemplu ai pocăinței pentru întreaga Biserică, dar și rugători pentru cei ce se luptă cu păcatul sau se curăță de el prin pocăință. mai mult…

Liturghia în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Iertării)

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Iertării), la 18 februarie 2018, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

În cuvântul de învăţătură adresat credincioşilor, pr. Serghei le-a vorbit creştinilor despre valoarea postului în care intrăm şi despre necesitatea de a ne ierta unii cu alţii, pentru ca să putem petrece acest post cu adevărate roade duhovniceşti.

Suntem în pragul Marelui Post al învierii Domnului, timp de îndreptare, înfrânare şi de împăcare a credinciosului cu Dumne­zeu. mai mult…

Liturghia în ziua pomenirii tuturor Cuvioșilor Părinți ce s-au nevoit în post și rugăciune

Sâmbătă, 17 februarie 2018, sfânta liturghie la biserica în cinstea Sfinților Împăraţi întocmai cu Apostolii Constantin și Elena din or. Imola a fost săvârşită de pr. Serghei Popescu, parohul Bisericii.

Părintele Serghei le-a vobit creștinilor adunați la sfânta liturghie despre faptul că în această ultimă sămbătă înainte de sfântul și marele Post, Biserica ne îndeamnă către milostenie și rugăciune, dar și către scopul suprem al vieții unui creștin, către Împărăția Cerurilor.

Valoarea milosteniei este atât de mare încât de ea poate depinde însăși mântuirea. Când este săvârșită în mod greșit, însă, milostenia nu Îl bucură pe Dumnezeu, ci pe diavolul, care pune la temelia acesteia egoismul, slava de sine și mândria.

În toate locurile și în toate timpurile, lumea a disprețuit milostenia făcută cu trâmbițe. Fariseii din vremea Mântuitorul Iisus Hristos, ca și cei din zilele noastre, săvârșeau multe milostenii, însa într-un mod josnic, căutând mai ales spre faima proprie decât spre durerile celor nevoiași. mai mult…

Duminica iertării anunță Postul Sfintelor Paști

Duminica din 18 februarie, ziua care precede intrarea in Postul Sfintelor Pasti, este numita Duminica izgonirii lui Adam din rai, dar si Duminica iertarii. Sfintii Parinti i-au dat acestei duminici si acest nume, pentru a ne arata ca nimeni nu poate intra in post daca nu este in pace cu semenii.

Dumnezeu nu poate fi trait de cel ce este in cearta cu aproapele. Caci El fiind iubire, este si iertare. Asa ca numai cel ce iarta se poate impartasi de aceasta iubire dumnezeiasca. Si pe cat de mult iarta, pe atat de mult se impartaseste de Dumnezeu.

Este un aspect pe care noi il neglijam de multe ori atunci cand vine vorba de iertare. Daca am facut cuiva rau, ne spunem ca este de ajuns sa-I cerem lui Dumnezeu iertare pentru fapta savarsita. Insa, Dumnezeu ne cere mai mult. Doreste sa mergem sa ne cerem iertare de la cei pe care i-am ranit prin cuvintele si faptele noastre si sa dam iertare tuturor celor ce o cer de la noi. Si ne cheama spre acest lucru, pentru ca ne vrea sa fim iubiti si de semeni. mai mult…

De ce nu se consumă carne în săptămâna brânzei?

Prin săptămâna brânzei se urmăreşte obişnuirea organismului cu alimente mai uşoare, fiind de fapt o etapă de tranziţie de la alimentaţia cu produse din carne la una exclusiv vegetariană, fiind deopotrivă și perioada de adaptare la nevoința aspră a Postului Mare. Renunțarea la carne în această săptămână nu este benevolă, ci obligatorie. Sunt prevederi în Canoanele Bisericii, care  fac referire la acest aspect.

După îndătinata tradiţie liturgică, înainte de începerea Postului Mare parcurgem o perioadă de trecere numită în popor săptămâna albă, a brânzei ori a untului. Aceste numiri reprezintă o formulare populară a perioadei de şapte zile dinaintea postului propriu-zis, în care nu se face dezlegare la carne, ci doar la produse din lapte, ouă şi peşte. Se urmăreşte prin aceasta obişnuirea organismului cu alimente mai uşoare, fiind de fapt o etapă de tranziţie de la alimentaţia cu produse din carne la una exclusiv vegetariană. Dacă sufletul este instruit în vederea luptei duhovniceşti din Postul Mare cu două săptămâni în urmă, prin cele două duminici speciale, a vameşului şi a fariseului, dar şi cea a fiului risipitor, iată că după Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi se alătură şi trupul acestei pregătiri, nu doar prin renunţarea la carne, dar şi prin rânduiala Bisericii din zilele de miercuri şi vineri, când nu se săvârşeşte dumnezeiasca Liturghie, fiind numite zile aliturgice. Programul liturgic al acestor două zile ne înlesneşte accesul în ambianţa Postului Mare. Săvârşirea celor şapte Laude se face după rânduiala din post, cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul „Doamne şi Stăpânul vieţii mele”, însoţită de metanii, familiarizând astfel trupul cu nevoinţa pe care o vom săvârşi pe parcursul întregului post. mai mult…

Duminica înfricoşătoarei judecăţi (a lăsatului sec de carne)

La data de 11 februarie 2018, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, la Biserica Ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma, slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu, parohul Bisericii.

În predica sa Pr. Serghei le-a vorbit celor prezenţi despre semnificaţia acestei duminici. Duminica  Înfricoşătoarei Judecăţi, în care am poposit astăzi, deschide ultima săptămână pregătitoare pentru începutul Postului Mare. Iar mesajul evanghelic al acestei duminici ne ajută să ne aducem aminte și să medităm la faptul că cu toții vom muri și vom ajunge la un moment dat să fim judecați de Dumnezeu. Este un adevăr pe care majoritatea oamenilor nu doresc să conştientizeze.

N-a dat niciodată buzna Domnul în sufletul nimănui, n-a trecut peste voinţă vreunui om ci l-a respectat, l-a iubit şi i-a acceptat alegerea, arătându-i că este o fiinţă liberă. Unii au deschis uşa şi L-au primit alţii nu, unii mai au timp s-o deschidă… mai mult…