Duminica Vameşului şi a Fariseului

La data de 28 ianuarie 2018, în duminica Vameşului şi a Fariseului, la Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost săvârşită de preotul Serghei Popescu, parohul bisericii.

Duminica Vameşului şi a fariseului, deschide perioada Triodului, un timp al pocăinţei în care nădăjduim să învăţăm smerenia şi să ne adâncim credinţa.

În predica sa, pr. Serghei le-a vorbit celor prezenţi despre perioada Triodului, una dintre cele trei perioade liturgice a anului bisericesc, care ne pregătește pentru a întâmpina așa cum se cuvine, prin Postul Mare, Sărbătoarea Învierii Domnului. De asemenea, părintele a explicat pericopa evanghelică rânduită a se citi astăzi la Sfânta Liturghie. mai mult…

De ce postim în ajun de Bobotează?

Darurile duhovnicești  și bucuria nespusă a întâlnirii cu Mântuitorul Hristos continuă și prin  proslăvirea Botezului Domnului, numită atât de frumos de înaintașii noștri, Teofania ori Boboteaza.

Bucuria sărbătorilor continuă! Am călătorit duhovnicește la Betleem și ne-am închinat Pruncului Sfânt asemenea magilor de la Răsărit. Ba mai mult, ne-am primenit peștera sufletelor noastre și l-am  primit pe Sfântul Copil chiar în taina ființei noastre. Am colindat și am primit colindători, aducând prin colind fior sfânt de cântare cerească; a opta zi  am fost martorii când Maria, Maica Sfântă, a plinit rânduiala legii și a pus numele Iisus odorului ei. Deopotrivă, am asistat la cumpăna dintre ani, cu sufletele pline de emoție la întâlnirea timpului cu veșnicia, participând la un „revelion„ cu totul excepțional, priveghind cu Dumnezeu, cel ce a făcut vremurile și stăpânește veacurile. Darurile duhovnicești  și bucuria nespusă a întâlnirii cu Mântuitorul Hristos continuă și prin  proslăvirea Botezului Domnului, numită atât de frumos de înaintașii noștri, Teofania ori Boboteaza. mai mult…

Liturghia de sărbătoarea Tăierii împrejur celei după Trup a Domnului

La data de 14 ianuarie 2018, de sărbătoarea Tăierii împrejur celei după Trup a Domnului nostru Iisus Hristos şi a cinstirii Sfântului Iierah Vasile cel Mare, sfânta liturghie în biserica în cinstea Sfintelor Femei Mironosițe a fost oficiată de părintele paroh Serghei Popescu.

În cuvântul său, părintele Serghei le-a vorbit creştinilor despre semnificațiile sărbătorii Tăierii Împrejur a Domnului, precum şi despre personalitatea Sfântului Vasile cel Mare. 

Această sărbătoare dublă pe care o prăznuim astăzi ne arată cum și unde ar trebui noi să tindem în anul care tocmai a început. Să fim tăiați împrejur în numele Domnului Iisus Hristos, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa, înseamnă să ne înscriem în Taina morții și învierii Sale, să înțelegem cum plinătatea Dumnezeirii locuiește trupește în Domnul Hristos. Totodată avem un exemplu al trăirii ortodoxe adevărate –  sfântul Vasile. mai mult…

Care este rolul tăierii împrejur?

În a opta zi după Nașterea Sa, Domnul nostru Iisus Hristos a fost tăiat împrejur, în conformitate cu Legea Vechiului Testament.

După acest ritual, Pruncul a primit numele Iisus, așa cum Arhanghelul Gabrieli-a spus Preasfintei Născătoare de Dumnezeu,în ziua Bunei Vestiri (Luca 1, 31-33). Părinții Bisericii explică faptul că Domnul a fost circumcis, pentru ca mai târziu, nimeni să nu seîndoiască de faptul că El și-a asumat cu adevărat trup omenescși că întruparea Lui nu a fost doar o iluzieașa cum învățau unii eretici.

Instituirea actului tăierii împrejur mai mult…

Ce era tăierea împrejur în timpul Vechiului Testament, este Botezul pentru creştini

Din Noul Testament aflăm că botezul creştin a fost închipuit în Vechiul Testament prin tăierea împrejur, prin potop şi trecerea prin Marea Roşie. Tăierea împrejur a fost aşezată de Dumnezeu ca semn al legământului Său cu Avraam şi urmaşii lui. Tăierea împrejur trebuia făcută la toţi copiii de parte bărbătească, la 8 zile după naştere, iar copilul rămas netăiat împrejur era hotărât să fie stârpit din popor (Facere 17, 9-14). Când Dumnezeu a făcut acest legământ cu Avraam, el avea 99 de ani, deci ştia ce înseamnă acest legământ, dar copiii de 8 zile nu ştiau, şi totuşi Dumnezeu zice că pe cei netăiaţi împrejur îi va stârpi din popor. Din aceasta rezultă două lucruri:

1. Avraam face acest legământ la o vârstă înaintată, iar ceilalţi ai casei la vârste diferite, aceasta fiind practica de început. Pe urmă copiilor li se aplica la 8 zile după naştere. Acestei porunci i s-au supus toţi evreii, şi Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. mai mult…

Liturghie praznicală de Naşterea Domnului la biserica în cinstea Sfintelor Mironosiţe Femei din or. Parma

„Şi Cuvântul trup S-a făcut şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr”

La Biserica ortodoxă în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie praznicală prilejuită praznicului împărătesc al Naşterii Domnului a fost oficiată de către preotul Serghei Popescu la miezul nopţii.  Aşa după cum a avut loc evenimentul, în plină noapte, s-a adus aminte, trăind aceste clipe sfinte ale Întrupării Lui Iisus Hristos, veghind şi bucurându-ne de Marea Naştere.

În cadrul slujbei, părintele paroh a dat citirii pastoralelor la praznicul Nașterii Domnului a Preafericitului Patriarh Kiril și a Mitropolitului Vladimir.

În cuvântul său de învăţătură, pr. Serghei i-a felicitat călduros pe toţi cei prezenţi cu această sărbătoare care aduce în inima şi sufletul fiecăruia dintre noi nădejdea mântuirii, nădejdea unei noi vieţi, cu şi întru Hristos. mai mult…

Liturghia de Ajunul Naşterii Domnului

În ziua de sâmbătă, 6 ianuarie, de Ajunul Naşterii Domnului, pr. Serghei Popescu a săvârşit Sfânta Liturghie la biserica în cinstea sfinților împărați Constantin și Elena din or. Imola.

În cadrul slujbei, părintele paroh a dat citirii pastoralelor la praznicul Nașterii Domnului a Preafericitului Patriarh Kiril și a Mitropolitului Vladimir.

Totodată  pr. Serghei a vorbit despre faptul că toată perioada postului pe care l-am petrecut a avut un scop, să ne pregătim sufletele de praznicul  luminat, care aduce pentru fiecare dintre noi vestea întrupării Mântuitorului Hristos şi începutul mântuirii noastre. Dumnezeu însuşi se naşte printre noi ca să ne împace cu Sine, ca să ne cheme la calea care duce către Împărăţia Cerurilor. mai mult…

Pastorală la Naşterea Domnului a ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove

„Poporul ce stătea în întuneric a văzut lumină mare,

și celor ce ședeau în latura și în umbra morții lumină le-a răsărit”

(Isaia 9, 1-2; Matei 4, 16)

Preasfințiți arhierei, Cinstiți preoți şi diaconi,
Cuvioși monahi şi monahii, Drept-măritori creștini,

         După ce am citat cuvintele prorocului Isaia despre strălucirea luminii celor ce petreceau în întuneric, Vă adresez cuvânt pastoral la slăvitul praznic al Nașterii Mântuitorului, vorbindu-vă prin analogie despre Peștera Bethlehemului şi Potirul Euharistic, fiindcă în peștera din Betleem S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui Ceresc, Lumina cea din Lumină, care a venit în lume pentru luminarea Israelului celui vechi și a tuturor popoarelor lumii; și Potirul, fiindcă această Lumină răsare și este în Păharul Euharistic, din care ne putem împărtăși de fiecare dată, la Liturghia săvârșită în Biserică. În Potir Îl găsim pe Cel ce S-a pogorât din Slava cea de sus a lui Dumnezeu și S-a născut în peșteră, aducând pace pe pământ și bunăvoire între oameni.

         ”Eu sunt Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14,6) ne spune Mântuitorul în Sfânta Evanghelie. Pentru a avea Viața, trebuie să mergem pe Calea Lui, trăind în Adevărul Lui. Dar în această lume lucrul acesta nu este ușor și Însuși Domnul ne spune ”că în lume multe necazuri veți avea”(Ioan 16,33), căci ”lumea a iubit mai mult întunericul decât Lumina”(Ioan 3,19).   Și apoi mai este și diavolul, acest vechi vrăjmaș al neamului omenesc, care caută să piardă pe câți mai mulți și să strâmtoreze calea, ca de a fi cu putință nici cei aleși să nu ajungă ”la viața cea din belșug” (Ioan 10,10), în Împărăția Domnului. mai mult…