✞ Biserica Ortodoxă din Parma și Imola

    Frate!
De-ți este sufletul zdrobit de cumplitele sarcini ale vieţii şi nimeni nu se apropie de tine, pentru ca să te ridice, intră în Biserica Domnului şi cere de la El izbăvire prin rugăciune. Ești apucat năpraznic de valul deznădăjduirii, din pricina răutății oamenilor, care din toate părțile te înconjoară, tu nu sta nici o clipă cu sufletul nelucrător, ci te roagă. Tot, ce te strivește, păcatul tău sau al altora, slăbiciunea, ispita, boala sau sărăcia, numai cu un suflet puternic, luminat prin rugăciune, poate fi înlăturat.  Deci te roagă!
Rugăciunea este pentru sufletul tău aceea ce este respirarea pentru trup, aerul și aripile pentru păsări, apa pentru pești. Fără de o rugăciune fierbinte, smerită și stăruitoare, nu este cu putință ca să trăim și să biruim durerile în mijlocul lumii, atâta trăim cât ne rugăm. De aceea, iubite frate ori de câte ori treci pașii tăi pe dinaintea unei Biserici deschise, tu nu trece nepăsător mai departe și nici nu te mulțumi numai cu o singură cruce mecanică, făcută pe chipul tău, ci intră înlăuntrul Ei, aprinde o lumânare smerit în fața Altarului și cazi în genunchi pentru o clipă în fața îndurării Domnului care locuiește într-însul. Și vei vedea cum pe dată te vei ridica luminat și mântuit de ajutorul Celui care este Dumnezeul tău.
    Aşa frate, nu uita că toată înțelepciunea vieții stă cuprinsă tainic în aceste trei cuvinte: Roagă-te! Roagă-te! Roagă-te! Și muncește cu spor și cinste oriunde vei fi rânduit.

    Noi rugăm pe Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate trupească și sufletească, cu belșug și pace!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *