Sfânta Liturghie în sâmbăta după Înalţarea Sfintei Cruci, la parohia din or.Imola

La 30 septembrie 2017, în sâmbăta după Înalţarea Sfintei Cruci, sfânta liturghie la biserica ortodoxă în cinstea Sfinţilor Întocmai cu Apostolii Constantin şi Elena a fost oficiată de pr. Serghei Popescu. Tot în această zi Biserica le cinsteşte pe Sfânta Muceniţă Sofia (al cărei nume se traduce ca înţelepciune) şi a celor trei fiice ale sale, cu nume care simbolizează marile virtuți creștine, Pistis – credinţa, Elpis – nădejde şi Agapis – dragoste.

Sf. Sofia a rămas văduvă la scurt timp după naşterea celor trei fiice, crescându-le cu frică de Dumnezeu, ajutându-le să crească virtuţile numele cărora le purtau. Sofia şi cele trei fiice ale sale au trăit pe timpurile în care numele de creştin declarat deschis, însemna doar un singur lucru, condamnarea la moarte. mai mult…

Luarea Crucii și urmarea lui Hristos

„Crucea Ta, Doamne, viaţă şi înviere este pentru poporul tău…”

În fragmentul Evangheliei care se citește mereu în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci se vorbește despre „prețul uceniciei”: Cel ce voieşte să vină după Mine, – cine vrea să mă urmeze și să-mi fie ucenic, – să se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmeze Mie. Aceste cuvinte exprimă succint învățătura lui Hristos. Cu toate acestea mulți creștini adesea întreabă: „Care este crucea mea?”. Ce înseamnă „să-ți iai crucea ta”?

În noaptea dinaintea răstignirii sale, în grădina Ghetsimani, are loc cea mai dramatică luptă din viața pământească a Mântuitorului. El îi spune Tatălui în rugăciune: Părintele Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta! Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti. Apoi se roagă și a doua oară, zicând: Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-l beau, facă-se voia Ta. Și a treia oară S-a rugat, acelaşi cuvânt zicând. mai mult…

Liturghia în Duminica a XVI-a după Cincizecime, pilda talanților

În Duminica a XVI-a după Cincizecime, pilda înmulţirii talanţilor, la Biserica Ortodoxă Moldovenească în cinstea Sfintelor Femei Mironosiţe din or. Parma sfânta liturghie a fost oficiată de preotul paroh protoiereul Serghei Popescu.

Această frumoasă zi a Duminicii a fost începută cu slujba acatistului Sfintei Fericitei Agafia de la Cușelăuca, care pomenim și sărbătorim astăzi.

După rugăciunea Tatăl nostru… micuții creştini au fost împărtăşiţi cu Sfintele şi Dumnezeieştile Taine lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. mai mult…

Nașterea Maicii Domnului

Tatăl Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam împărătesc. Acesta cu toate că-si ducea la Dumnezeu darurile îndoite, ca un iubitor de Dumnezeu şi bogat ce era; dar pentru nerodire era defăimat căci erau sterpi şi nu aveau copii. De aceea mâhnindu-se la inima, el în munte, iar femeia lui Ana în grădină, se rugau cu lacrimi lui Dumnezeu, Care ascultându-i, le-a dat rod sfânt pântecelui, pe Preasfânta Născatoare de Dumnezeu.

Iar Sfânta Ana se trăgea din Matan al douăzeci şi treilea din neamul lui David şi al lui Solomon; acesta a luat pe Maria din neamul lui Iuda, şi a născut pe Iacov tatăl lui Iosif teslarul, şi trei fete: pe Maria, Sovi şi pe Ana. Maria a născut pe Salomi moaşa; Sovi a născut pe Elisabeta, iar Ana a născut pe Născătoarea de Dumnezeu.

Deci Preasfânta este nepoată lui Matan şi a Mariei femeia sa. Iar Elisabeta şi Salomi erau nepoate ale Anei de surori, şi verişoare cu Născătoarea de Dumnezeu. mai mult…

…Aviz – În atenția creștinilor!

Cu acest minunat prilej, Vă invităm să fiți părtași dimpreună cu noi la următoarele momente spirituale ale acestui binecuvântat praznic Duminical:

Ora 9.00 – Te-Deum-ul La început de an școlar cu Acatistul sărbătorii;

Ora 10.00 – ceasurile III, VI și Slujba Sfintei Liturghii;

Vă așteptăm cu multă dragoste de a Vă alătura la rugăciunea comună,Doamne ajută!

Liturghia în Duminica a XIII-a după Rusalii

În Duminica a XIII-a după Cincizecime, preotul Serghei Popescu a săvârșit Sfânta şi Dumnezeieasca  Liturghie la Biserica în cinstea “Sf.Mironosițe Femei” din oraşul Parma.

La finele Sfintei Liturghii părintele Serghei a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesurile duhovnicești ale Evangheliei în care se istorisește Pilda lucrătorilor celor răi. Evanghelia ce s-a citit astăzi este plină de înțelesuri duhovnicești, care se referă atât la istoria mântuirii neamului omenesc, cât și la viața Bisericii. mai mult…

Rugăciunea elevului la începutul anului şcolar

Luminează, Doamne, cugetele, să învăţăm ceea ce trebuie, ca să fim pregătiţi pentru viaţa care ne aşteaptă.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, ajută-mi să treacă cu bine acest nou an şcolar ce se începe în această zi. Cel ce ne-ai cerut să fim înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii, luminează-ne cugetele să învăţăm ceea ce trebuie, ca să fim bine pregătiţi pentru viaţa care ne aşteaptă. Tu ştii ce e bine şi ce e rău. În mâinile Tale sunt vieţile noastre. Crezând că ne este de folos să ieşim încununaţi cu cunoştinţe din această şcoală, Te rugăm să arăţi şi de această dată puterea ajutorului Tău. Dar să nu fie după voia noastră, Doamne, ci după voia Ta cea sfântă, că Tu ne iubeşti şi ştii ce ne este cu adevărat de folos. Doamne, ajută-ne pe noi să nu căutăm slava lumească, ce este degrab trecătoare, ci să căutăm vieţuirea curată şi sfântă, ca să dobândesc Împărăţia cerurilor. Vieţile oamenilor sunt pline de încercări. Ce folos vom avea dacă vom câştiga bunătăţile vremelnice, de nu le vom dobândi şi pe cele veşnice? Ce folos vom avea de ne vom lăuda în lumea aceasta, dacă faptele noastre nu sunt bineplăcute Ţie? Ajută-ne, Dumnezeule, că numai la Tine să căutăm împlinirea noastră şi să preaslăvim în vecii vecilor Numele Tău cel Sfânt, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.